Algemeen

Toename gemiddeld hypotheekbedrag, meer huizen te koop gezet

Gemiddelde hypotheekbedrag

Het gemiddelde bedrag dat Nederlanders lenen om een woning te kopen is in juli voor het eerst in veertien maanden op jaarbasis toegenomen. Het gemiddelde hypotheekbedrag lag de afgelopen maand op het hoogste niveau sinds april vorig jaar.

Het gemiddelde hypotheekbedrag was de afgelopen maand € 321.818. Dat is een stijging van 4%.

Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker. De cijfers wijzen er volgens De Hypotheker mede op dat de huizenmarkt zich geleidelijk lijkt te herstellen. Zo is onder andere het woningaanbod toegenomen: in het tweede kwartaal van 2023 zijn maar liefst 29% meer woningen te koop gezet dan in het kwartaal ervoor. Veel doorstromers zetten hun huis eerst te koop, voordat zij op zoek gaan naar een volgende woning. Zij kunnen profiteren van de verhuisregeling, waardoor zij de lagere rente op hun huidige hypotheek (deels) kunnen ‘meeverhuizen’.

Minder concurrentie van beleggers

Ook hebben huizenkopers door de hogere overdrachtsbelasting minder concurrentie van beleggers en worden meer huurwoningen te koop gezet, nu de huren op termijn deels gereguleerd worden. De opleving van de woningmarkt is ook terug te zien in het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning. In het eerste kwartaal van 2023 was een stijging zichtbaar (+12%) ten opzichte van het voorgaande kwartaal en zette zich in het tweede kwartaal voort (+17%).

De stijging van het hypotheekbedrag wordt veroorzaakt door de combinatie van de weer stijgende huizenprijzen en de sterke stijging van de lonen (met 5,7%). Nu de stijging van de hypotheekrente is gestabiliseerd, lijkt de rust op de huizenmarkt grotendeels teruggekeerd. De Hypotheker verwacht dat de rente op langere termijn weer geleidelijk zal dalen.

Van Bruggen Adviesgroep meldt dat er de afgelopen week vooral renteverhogingen zijn doorgevoerd op de rentes op hypotheken zonder NHG. De rentes met NHG zijn gemiddeld gelijk gebleven, doordat er zowel verhogingen als verlagingen zijn doorgevoerd. De variabele rentes zijn wederom verhoogd zoals het al een paar weken gaat.

‘Nog reden voor terughoudendheid’

Het herstel op de woningmarkt lijkt zich voort te zetten’, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning stijgt al twee kwartalen op een rij en vooral starters krijgen meer perspectief op een woning. Zo profiteert de groep jonge huizenkopers van het grotere woningaanbod. Ook kunnen zij door de loonstijging meer lenen. Dit komt tot uitdrukking in de geleidelijke stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag.”

Menno Luiten, commercieel directeur De Hypotheker. Foto: De Hypotheker.

Toch is er volgens Luiten reden voor terughoudendheid. “Er is nog altijd sprake van grote woningschaarste. Op dit moment is sprake van een tekort van ruim 390.000 woningen. Dat is een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het is ook nog zeer de vraag of het doel om vóór 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen, gerealiseerd kan worden. Er zijn structurele plannen nodig, omdat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen.”


Mark de Rijke nieuwe commercieel directeur De Hypotheker

Mark de Rijke. Foto: de Hypotheker

Mark de Rijke is per 1 september benoemd als de nieuwe commercieel directeur van De Hypotheker. De Rijke volgt Menno Luiten op, die in juli zijn vertrek aankondigde.

De Rijke is nu nog CEO bij Ingage waar hij verantwoordelijk is voor De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur, de geldverstrekkers Merius, Impact en Hyra en een hypotheek servicer. Samen met Sanne de Laat (CEO) en Jasper Cuijten (CBDO) gaat De Rijke (CCO) de directie van De Hypothekers Associatie vormen.


 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/toename-gemiddeld-hypotheekbedrag-meer-huizen-te-koop-gezet/