Algemeen

Koper bereid meer te betalen voor huis met energielabel A

energielabel

Kopers zijn bereid meer te betalen voor een woning met energielabel A. Soms zelfs meer dan 10% extra, blijkt uit onderzoek van ING naar het bewustzijn over het energielabel.

Het energielabel speelt voor veel consumenten een belangrijke rol, blijkt uit de enquête die ING hield. De vragenlijst werd ingevuld door 702 eigenaren van een koopwoning en 402 huurders en thuiswonenden, die van plan zijn binnen twee jaar een woning te kopen.

Voor een huis met een ‘groen’ energielabel (A en B) zeggen ondervraagden meer te willen betalen – de meerderheid geeft aan tussen de 2,5 en 7,5% extra. Drie op de tien respondenten zegt zelfs niet te kijken naar een woning die geen label A heeft. Een ruime meerderheid (86%) die meedeed aan het onderzoek vindt dat een woning minimaal energielabel C moet hebben.

Kostenbesparing door energielabel belangrijker dan milieu

Verduurzaming zien consumenten vooral als middel om kosten te kunnen besparen. Dat vinden ze belangrijker dan de milieuvoordelen. Als ze moeten kiezen tussen zorg voor het milieu of kostenbesparing, dan kiest 79% voor de eigen portemonnee. Een label A tot en met C zien consumenten als een positieve invloed op de waarde van een woning.

Toch is er ook nog een kleine groep die geen moeite heeft met een G-label, omdat je hiervoor minder betaalt en zelf waarde kunt toevoegen aan de woning. Als andere overwegingen om te verduurzamen noemen de ondervraagden meer woongenot en de motivatie door vrienden, buren en collega’s.

Kennis over verduurzaming

Consumenten blijken ook veel kennis te hebben over verduurzaming van een woning. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan te weten welke acties er nodig zijn voor het verbeteren van het energielabel van de eigen woning. 84% zegt aanpassingen te willen doen aan de woning om het label te verbeteren. Van de huiseigenaren is een derde daar al mee bezig.

Dat het bewustzijn groeit is een goede ontwikkeling, zegt manager Wonen Wim Flikweert van ING. “Dit gaat een steeds belangrijker factor worden in de verduurzaming van de Nederlandse huizenmarkt. Er komen nieuwe Nibud regels aan waarin het label een centrale rol speelt en ook vanuit Europa komen er mogelijk regels, maar dat is nog niet uitgekristalliseerd.”

Terugverdientijd binnen drie jaar wenselijk

Wel vindt de meerderheid dat de investering in een hoger energielabel snel moet kunnen worden terugverdiend. Iets minder dan de helft (45%) noemt maximaal drie jaar acceptabel. Voor 42% is dat vier tot zes jaar. Een klein deel (13%) is bereid om langer te wachten tot de investeringen eruit zijn gehaald.

energielabel
Bron: ING Woonbericht

Uit een onderzoek van Independer bleek afgelopen zomer dat de helft van alle woningen (48,7%) een energielabel A of B heeft. Daarnaast heeft nog ruim 8% een ‘energieslurpend’ label F of G.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/koper-bereid-meer-te-betalen-voor-huis-met-energielabel-a/