Algemeen

Woningmarkt belangrijk verkiezingsthema; voor jongeren zelfs nummer 1

woningmarkt verkiezingsthema

De woningmarkt wordt een belangrijk verkiezingsthema. 28% van de kiezers noemt de woningmarkt als een van de belangrijkste thema’s bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Onder jongeren is dat percentage nog hoger.

De woningmarkt wordt waarschijnlijk een belangrijk thema bij de Tweede Kamerverkiezingen. In de verkiezingsprogramma’s wordt – voor zover al bekend – een breed scala aan standpunten en plannen met betrekking tot de woningmarkt in Nederland genoemd. Er zijn wel enkele duidelijke rode draden te zien. De Hypotheekshop heeft de tot nu toe bekende partijprogramma’s van de deelnemende partijen geanalyseerd op dit onderwerp. De standpunten zijn onderverdeeld in vijf thema’s, met een aantal opvallende standpunten uitgelicht. Een tijdje geleden zette Vastgoed Actueel al de belangrijkste woonthema’s uit de toen bekende verkiezingsprogramma’s onder elkaar.

1.Woningbouw stimuleren

 • Veel partijen erkennen het woningtekort en pleiten voor de bouw van nieuwe woningen, vaak in de orde van honderdduizenden tot een miljoen nieuwe woningen. Hoe dat moet, daar lopen de standpunten natuurlijk over uiteen. Zo pleit het Belang van Nederland (BvNL) van Wybren van Haga voor het bouwen van ‘eengezinswoningen met tuinen in plaats van windmolens en zonneparken’ en noemt het dat ‘een duurzame aanpak’. De PVV wil dat stikstofregels worden geschrapt voor woningbouw.
 • Er is algemene steun voor diversificatie van het woningaanbod, waarbij het belang van zowel sociale huurwoningen als betaalbare koopwoningen wordt benadrukt.
 • Sommige partijen willen de overheid meer regie geven in de woningbouw om het tempo te versnellen. De SGP wil dat de centrale overheid zich ‘terughoudend opstelt’ en gemeenten en provincies de regie nemen over woningbouw

  2. Starters aan een woning helpen:

 • Partijen willen starters ondersteunen door het creëren van betaalbare koopwoningen en het verminderen van barrières voor het betreden van de woningmarkt.
 • Voorstellen omvatten het invoeren van startersleningen en het versoepelen van regels voor financiering. De SP wil experimenteren met inkomensafhankelijke huur.

  3. Hypotheken

 • De hypotheekrenteaftrek is een onderwerp dat door verschillende partijen wordt aangestipt, waarbij sommigen pleiten voor afbouw (o.a. D66, Volt, GL-PvdA) en anderen voor behoud (o.a. VVD, Forum voor Democratie).
 • Er zijn voorstellen om studieschulden anders te behandelen bij hypotheekaanvragen. Sommige partijen willen de financieringsmogelijkheden voor bepaalde groepen verbeteren.

  4. Verduurzaming van woningen:

 • Verduurzaming is een belangrijk thema, waarbij partijen maatregelen voorstellen zoals isolatie, zonnepanelen, energiebesparing en het afbouwen van aardgasgebruik.
 • Er is discussie over de mate van verplichting versus keuzevrijheid voor woningeigenaren bij verduurzamingsmaatregelen. De BBB is bijvoorbeeld tegen het verplicht verduurzamen van woningen.

  5. Overige belangrijke plannen voor de woningmarkt:

  Andere voorstellen gaan onder meer over het aanpakken van leegstand, het bestrijden van discriminatie op de woningmarkt, het verhogen van huurtoeslagen voor specifieke doelgroepen en het stimuleren van nieuwe woonvormen. De Christenunie pleit bijvoorbeeld voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor beleggers als zij een pand transformeren tot woningen.

Lees ook: ‘Reactie De Jonge op verkoopplannen Heimstaden leidt tot veel commotie’


Woningmarkt belangrijkste verkiezingsthema jongeren

De woningmarkt lijkt een belangrijk verkiezingsthema te worden. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos. De kosten van levensonderhoud en inflatie worden het vaakst genoemd als het belangrijkste verkiezingsthema. Ruim een derde (35%) van de ondervraagden noemt dit als belangrijkste thema, gevolgd door gezondheidszorg (31%), immigratie en asiel (29%), de woningmarkt (28%) en klimaat en duurzaamheid (24%).

Onder jongeren is de woningmarkt zelfs het belangrijkste thema. 41% van de respondenten tot 35 jaar noemt dit als waar de aankomende verkiezingen over zouden moeten gaan, tegen 28% van het totaal.

Groenlinks-PvdA, NSC en VVD meest geschikte partijen

In de enquête worden de combinatiepartij GroenLinks-PvdA, de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt (beide 16%) en de VVD (15%) het meest genoemd als meest geschikte partijen om na de verkiezingen het beleid voor de woningmarkt te maken. Het partijprogramma van NSC is nog niet bekend.

De data zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking (n= 1.031) tussen 1 en 4 september 2023.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/woningmarkt-belangrijk-verkiezingsthema-voor-jongeren-zelfs-nummer-1/