Algemeen

Funda Index derde kwartaal: verkoopvertrouwen groeit weer

Funda Index derde kwartaal 2023: verkoopvertrouwen groeit weer

Het verkoopvertrouwen op de woningmarkt is weer toegenomen: 54% van de ondervraagden vindt het nu een goede tijd om een woning te verkopen. Vorig kwartaal was dit nog 41%. Dat blijkt uit de Funda Index, het instrument waarmee woningplatform Funda elk kwartaal inzichtelijk maakt hoe bezoekers de woningmarkt ervaren.

Daarnaast geeft, voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2022, een groter deel van de woningzoekers aan eerst een nieuwe woning te willen kopen, alvorens zij hun huidige woning zullen verkopen.

Goed moment om te verkopen

Het vertrouwen van woningverkopers vertaalt zich ook door in de Index met betrekking tot de verkoopintentie. Deze is met 9,9 punten gestegen ten opzichte van vorig kwartaal. Funda-bezoekers geven bovendien aan dat ze verwachten dat het nu een betere tijd is om te verkopen dan over een half jaar. Een minderheid, zo’n 43% van de ondervraagden, schat in dat de markt over 6 maanden gunstiger is voor de verkoop.

Eerst kopen, dan verkopen

Een kwart, 25% van de ondervraagden, geeft de voorkeur aan eerst een nieuwe woning kopen, en dan pas de huidige woning op de markt brengen. Vorig kwartaal was dit nog 19%.

Tot en met het derde kwartaal van 2022 was de groep die eerst wilde kopen jarenlang groter dan de groep die eerst wilde verkopen. Na een periode waarin verkopers zekerheid zochten door eerst te verkopen, zien we nu de voorkeur voor eerst kopen terugkomen.

Kantelpunt

“Precies een jaar geleden zagen we een kantelpunt in de markt toen onze gegevens lieten zien dat mensen eerst wilden verkopen voordat ze overgingen tot een koop” stelt Joost Dop, CEO bij Funda. “Of dit weer een kantelpunt is, zullen we moeten afwachten. Wel kunnen we stellen dat de krapte op de woningmarkt, ook bij een hoge hypotheekrente, goed zichtbaar blijft.”

Op dit moment zegt 22% van de woningzoekers dat ze liever eerst hun huidige woning verkopen, voordat ze een nieuwe woning kopen. Vorig kwartaal was dit 26%. En 30% van de ondervraagden koopt of verkoopt enkel.

Anticiperen op overbieden

Uit de data van Funda blijkt verder dat weer meer ondervraagden zich voorbereiden op een mogelijke biedingsstrijd. Een derde (32%) van de kopers en verkopers verwacht dat overbieden de komende maanden de norm is, terwijl een half jaar geleden slechts 12% van de respondenten een overbieding verwachtte.

Dit wordt ondersteund door berichtgeving van makelaarsvereniging NVM, die in het derde kwartaal zag dat 45% van de verkochte woningen boven de vraagprijs werd verkocht.

Deze stijging kan verband houden met de perceptie van woningzoekenden over het aanbod dat beschikbaar is. 60% van de respondenten vindt het aanbod momenteel beperkt. Dat is meer dan in het vorige kwartaal (54%). Maar het is nog steeds een daling ten opzichte van 2022, toen dit percentage steevast boven de 75% lag.

Energielabel

Wat al eerder bleek, komt ook uit de Funda Index naar voren: het energielabel wordt steeds belangrijker gevonden bij het kopen van een woning: 56% van de ondervraagden vindt minimaal energielabel C een vereiste. Ruim 27% geeft aan het energielabel van een woning belangrijker te vinden dan een half jaar geleden.

Toch geeft 17% van de ondervraagden aan dat een volgend huis nog geen groen energielabel hoeft te hebben en is 61% van de woningzoekers bereid om de toekomstige woning te verduurzamen. Aangezien het energielabel in de toekomst een grotere rol gaat spelen bij het aanvragen van een hypotheek, zal het belang van dit label naar verwachting verder toenemen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

 

© Funda

Belangrijkste indicaties per index

Vertrouwen: Het koopvertrouwen daalt met 2,4 na een eerdere stijging. Daarmee blijft het iets onder het niveau van het eerste en tweede kwartaal, maar nog steeds ruim boven het vertrouwen in voorgaande jaren. Het verkoopvertrouwen stijgt daarentegen met 6,4 punten.

Intentie: De koopintentie blijft bijna gelijk, met slechts een kleine daling van 0,6. De verkoopintentie stijgt daarentegen aanzienlijk met 9,9 punten.

Gedrag: Het koopgedrag, gemeten aan de hand van contactaanvragen op Funda, blijft stabiel met een toename van 0,7 punten. In de prijscategorie van 200.000 tot 500.000 euro neemt de concurrentie licht toe tot het niveau van begin 2022, wat overeenkomt met de verwachting dat overbieden vaker zal voorkomen.

Over de Funda Index

De Funda Index is gebaseerd op de datasets van Funda, die actueel inzicht geven in vraag en aanbod op de Nederlandse woningmarkt. Hiervoor worden onder meer gedragsanalyses en maandelijks onderzoek gedaan onder de bezoekers van het huizenplatform. De gegevens worden afgezet tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/funda-index-derde-kwartaal-verkoopvertrouwen-groeit-weer/