Algemeen

Stabilisatie en licht herstel hypotheekmarkt

stabilisatie hypotheekmarkt

De stabilisatie van de hypotheekmarkt die in het tweede kwartaal van dit jaar begon, lijkt zich door te zetten. In het derde kwartaal registreerde Hypotheken Data Netwerk (HDN) 92.744 hypotheekaanvragen. Dit is nog wel een daling van 9,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Toen werden er 102.918 aanvragen ingediend.

In de kopersmarkt (starters en doorstromers) waren er 61.230 aanvragen (-0,2%), in de niet-kopersmarkt (over- en bijsluitingen) 31.514 (-24,2%). Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar zijn de aantallen zijn voor zowel de kopers- (60.099 in het tweede kwartaal) als de niet-kopersmarkt (32.900) nagenoeg onveranderd gebleven. Opmerkelijk, stelt HDN in haar Kwartaalbericht. Normaal gesproken is de zomerperiode een rustige tijd.

Aantal hypotheekaanvragen in het derde kwartaal. Bron: HDN

Aantrekken van de hypotheekmarkt

Het gemiddelde hypotheekbedrag in de kopersmarkt steeg met 1,5% en kwam in het derde kwartaal uit op € 337.793,-. Het gemiddelde hypotheekbedrag dat over- en bijsluiters leenden daalde met 3,8%, van € 113.600 in 2022-Q2 naar € 109.282,- in het afgelopen kwartaal. Vergeleken met het vorige kwartaal (2023 Q2) ziet HDN echter dat het gemiddelde hypotheekbedrag en woningwaarde zowel in de kopers- en niet-kopersmarkt weer begint op te lopen. Dit wijst mogelijk op het aantrekken van de hypotheekmarkt.

De Hypotheker meldt in het derde kwartaal een stijging van het aantal hypotheekaanvragen met 1% vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De keten spreekt van een trendbreuk na een jaar van daling. In het vorige kwartaal was het verschil met een jaar eerder in negatieve zin een stuk groter. Toen lag het aantal afgesloten hypotheken nog 31% lager dan in 2022.

Bij zeven op de tien afgesloten hypotheken ging het om een hypotheek voor de aankoop van een woning, en dus niet voor verhoging of oversluiten, ondanks een nog altijd krappe woningmarkt en licht stijgende hypotheekrente. Dit percentage lag in het vorige kwartaal nog op 62%.

Starters vaker een voet tussen de deur

Vooral de positie van jonge huizenkopers is sterk verbeterd, blijkt uit de nieuwste Hypotheekindex van De Hypotheker. Het aandeel van de leeftijdscategorie tot 35 jaar in de totale woningaankoop is met 6 procentpunt gestegen naar 54%.

Volgens Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker, draagt vooral inkomensgroei hieraan bij. “De hypotheekrente is wel weer licht aan het stijgen, maar door inkomensgroei kan ook meer worden geleend. Dit heeft vooral geleid tot betere vooruitzichten voor jonge huizenkopers.”

Mark de Rijke, directeur De Hypotheker. Foto: De Hypotheker.

In oktober stegen de hypotheekrentes naar het hoogste niveau tot nu toe in 2023. Van Bruggen Adviesgroep meldt dat een aantal geldverstrekkers de hypotheekrente verlaagt, terwijl de rentes op de kapitaalmarkt, een belangrijke voorspeller van de hypotheekrente, juist zijn gestegen.

De lichte stijging in het aantal hypotheekaanvragen ten opzichte van het 3e kwartaal van 2022 lijkt te duiden op een verder herstel van de huizenmarkt.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/stabilisatie-en-licht-herstel-hypotheekmarkt/