Algemeen

Heijmans: samenwerking in klimaatbestendige woningbouw nodig

klimaatbestendig

Partijen moeten intensiever samenwerken om woningen te bouwen die klimaatbestendig zijn. Daarvoor pleit bouwbedrijf Heijmans.

Heijmans doet die oproep naar aanleiding van een klimaatrapport van het KNMI. Het weerinstituut schetst een aantal klimaatscenario’s die om aanpassing van woningbouw vragen, stelt het bouwbedrijf. Die moet zijn afgestemd op hetere zomers en nattere winters, onder meer door aanpassingen in waterbeheer.

“Met het oog op de extreme toekomstige klimaatscenario’s moeten we rekening houden met overlast door hevige regenbuien én ook periodes van extreme droogte. Dat vraagt om integrale kijk op water en een andere manier van samenwerken met uiteenlopende partijen”, zegt Jan Willem Burgmans, programmamanager klimaatadaptatie en biodiversiteit bij Heijmans.

Hart van Zuid

Burgmans noemt als voorbeeld van klimaatadaptief bouwen het stadsvernieuwingsproject Hart van Zuid in Rotterdam. Daar is in een publiek-private samenwerking gekeken naar beter watergebruik. In een speciale waterbuffer wordt 20 miljoen liter regenwater opgevangen, dat onder meer voor schoonmaakactiviteiten en het doorspoelen van toiletten kan worden gebruikt.

Heijmans heeft zich als eerste bouwbedrijf aangesloten bij de Waterbank om meer van dit soort initiatieven te kunnen realiseren. De Waterbank is een nieuw platform dat watervraag en -aanbod bij elkaar wil brengen in onder meer woningbouw, door bijvoorbeeld te kijken naar opslag.

Klimaatrisico’s

ABN Amro presenteerde onlangs een rapport over klimaatrisico’s van woningen. De gevolgen van klimaat verandering hebben invloed op de waarde van woningen, schrijft ABN Amro. Volgens de bank horen klimaatrisico’s een verplicht onderdeel te worden van onderhandelingen tussen koper en verkoper over een woning.

Maatlat klimaatbestendig bouwen

Afgelopen voorjaar kwam de overheid met een maatlat voor klimaatbestendig bouwen. Het gaat om een uniform pakket maatregelen om bouwen groener en klimaatbestendiger te maken. De maatlat beschrijft doelen en prestatie-eisen voor nieuwbouw en geeft richtlijnen mee voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en beperking van gevolgen van overstromingen. De regering rekent bij de bouw van klimaatbestendige woningen ook op innovatieve oplossingen vanuit de markt.

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/heijmans-wil-klimaatbestendige-woningen/