Algemeen

Optoppen in provincie Zuid-Holland goed voor 29.000 nieuwe woningen

optoppen

In de provincie Zuid-Holland kan door middel van optoppen op 2,4% van de woningen worden bijgebouwd. Dit levert zo’n 29.000 nieuwe woningen op. Dat concludeert ruimtelijk adviesbureau Stec Groep.

Stec Groep concludeert in een onderzoek dat Zuid-Holland de provincie is met de meeste potentie voor optoppen: een extra woonlaag plaatsen op een bestaand gebouw. “Als je ziet hoeveel ruimte er in steden is voor woningen, dan is dat geweldig nieuws”, zegt gedeputeerde Anne Koning (wonen). “Laten we snel aan de slag gaan om voor nog meer mensen een betaalbaar thuis te bouwen.” Zuid-Holland zoekt inmiddels een procesbegeleider die corporaties en gemeenten gaat helpen met het optoppen, uitplinten en aanplakken van woningen.

Groeien via optoppen vooral in Rotterdam en Den Haag

De groeimogelijkheden via optoppen zijn er vooral Rotterdam (potentieel 8.850 woningen) en Den Haag (bijna 7.000). Het gaat dan voornamelijk om lage flatgebouwen die tussen 1965 en 1992 zijn gebouwd. Volgens de onderzoekers zijn die zowel bouwtechnisch als qua huidige hoogte zeer geschikt om er een laag bovenop te zetten. Ook voorzieningen in de bewuste wijken zijn daar al op berekend, staat in het onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd.

Stec Groep geeft de provincie Zuid-Holland negen aanbevelingen mee:

  1. Richt je op de meergezinscorporatievoorraad;
  2. Maak snelheid in het vergunningverleningsproces via de kruimelregeling;
  3. Zet in op kennisdeling en breng zo andere spelers ook in beweging;
  4. Biedt gemeenten expertise en kennis aan;
  5. Help koplopers met een financiële bijdragen in de ontwikkelkosten;
  6. Biedt gemeenten en initiatiefnemers een praktische handleiding aan;
  7. Kijk ook verder naar 2030 en 2050;
  8. Wijs een verbindingsmakelaar aan om centrale spelers in positie te brengen;
  9. Focus samenwerking op strategisch en tactisch niveau.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Zuid-Holland, met 3,8 miljoen inwoners de drukste provincie van Nederland, heeft de ambitie om tussen 2022 en 2030 ruim 235.000 woningen te bouwen. Het provinciebestuur wil dat vooral doen binnen steden en dorpen, onder meer via optoppen en aanbouwen, maar ook door op veel plekken ‘een straatje erbij’ te creëren.

Volgens Stec Groep is het mogelijk om in Nederland in totaal zo’n 100.000 woningen te realiseren via optoppen. Noord-Holland en Groningen zijn na Zuid-Holland de provincies waarin verhoudingsgewijs de meeste kansen hiervoor liggen.

Idee optoppen niet nieuw

Optoppen is al vaker genoemd als oplossing voor de woningnood. Zo riep demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken in mei provincies en gemeenten op om naar alternatieve locaties uit te kijken, maar ook na te denken over optoppen en splitsen. Hierover worden ‘versnellingsgesprekken’ gevoerd.

En eerder zei Marja Appelman, directeur Woningbouw bij het ministerie van BZK, al dat er veel kansen liggen met optoppen. Op de site van Aedes zegt ze: “De grootste aantallen zijn te realiseren op de daken van wooncomplexen van woningcorporaties, zo’n twee derde van het totaal. Denk aan de 3- en 4-laagse flats waarvan er in Nederland veel zijn.”

Lees het volledige onderzoek

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/optoppen-in-provincie-zuid-holland-goed-voor-29-000-nieuwe-woningen/