Algemeen

SAR registreert 36% meer geschillen over bouwzaken

SAR registreert 36% meer geschillen over bouwzaken

Het aantal juridische geschillen over (ver)bouwen en zonnepanelen bereikte in 2023 een record. Het aantal bouwzaken steeg met 36% tot 11.100 meldingen. Bovendien zijn er aanzienlijk meer (28%) juridische hulpvragen over zonnepanelen dan vorig jaar, terwijl toen al sprake was van een verdubbeling in vergelijking met 2021.

Dit blijkt uit de Juridische Barometer 2023 van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Het totale aantal meldingen dat SAR heeft ontvangen (118.776) blijft wel stabiel ten opzichte van 2022 (119.588).

Stijgende prijzen en leveringsproblemen

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van stijgende prijzen en leveringsproblemen in de bouw, door een tekort aan materialen, hoge grondstoffenprijzen en personeelstekorten. Daarnaast maken, mede door de hoge energieprijzen, steeds meer Nederlanders werk van de verduurzaming van hun woning. Ook dat wordt weerspiegeld in de aard van de juridische hulpvragen. Daardoor was het aantal geschillen over bouwzaken nog nooit zo hoog.

© Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR)

Na een daling is het aantal geschillen over bouwzaken sinds 2022 weer aan het stijgen: van 8.165 in 2022 naar 11.100 in 2023. Dit komt doordat verbouwingen niet voldoen aan de verwachtingen, te lang duren of dat materialen te laat of helemaal niet worden geleverd. Ook ontstaat vaak onenigheid over de prijzen, omdat aannemers de hogere inkoop- en loonkosten doorberekenen aan klanten.

Tegelijkertijd ziet SAR ook een stijging (15%) van het aantal vragen over verborgen gebreken aan de woning, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door klimaatverandering, zoals paalrot of funderingsproblemen.

Geluidsoverlast van warmtepompen

Doordat veel Nederlanders hun woning verduurzamen, nemen ook conflicten met buren toe (5%). Zo wordt de schittering van zonnepanelen of geluidsoverlast van warmtepompen door buren vaak als hinderlijk ervaren. Verder is er regelmatig onenigheid over waterschades die worden veroorzaakt doordat de aannemer van de buren onder de maat presteert.

Tegelijkertijd beklagen óók veel afnemers zich over de kwaliteit van zonnepanelen. Zo is in 2023 – net als in het voorgaande jaar – sprake van een forse toename (28%) van het aantal geschillen met leveranciers van zonnepanelen. Ook deze kwesties worden veroorzaakt door overeenkomsten die niet worden nagekomen, leveringsproblemen en een gebrek aan gekwalificeerde monteurs. Door deze optelsom van factoren worden de zonnepanelen niet deskundig geïnstalleerd, voldoen zij niet altijd aan de kwaliteitseisen of is sprake van lange levertijden.

 VvE-beheerders

Andere conflicten, die vooral appartementeneigenaren kunnen treffen, zijn die met VvE-beheerders: kantoren die voor de eigenaren bijvoorbeeld de administratie, de financiën en het onderhoud van het gebouw verzorgen.

Er zitten zulke grote verschillen tussen de contracten die beheerders afsluiten met Verenigingen van Eigenaars, dat het voor VvE’s lastig is om de kwaliteit van het contract te kunnen beoordelen, meldt Vereniging Eigen Huis. Zo lopen de prijzen voor diverse werkzaamheden uiteen en ontbreekt het in de meeste gevallen aan een goede geschillenregeling.

Bankrekening

De bankrekening van de VvE is ook een aandachtspunt. In enkele gevallen kreeg een beheerder een volmacht om over de rekeningen van de VvE te beschikken, waardoor er geen goedkeuring meer nodig was van het beheerderskantoor of de VvE. “Elk jaar lezen we opnieuw over een beheerder die er met het spaargeld van de VvE vandoor gaat”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Geef beheerders dus nooit de volledige bevoegdheid om over het VvE-geld te beschikken, en zeker niet over het reservefonds.”

De belangenbehartiger, die 56 contracten onderzocht van VvE-beheerders door het hele land, wil dat de overheid kwaliteitseisen stelt aan het beheerdersvak om het gebrek aan professionaliteit tegen te gaan. De vereniging pleit voor een verplicht beheerderscertificaat, met daarin eisen op het gebied van opleiding, een laagdrempelige klachtenregeling en het gebruik van een modelovereenkomst voor alle VvE’s.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/sar-registreert-36-meer-geschillen-over-bouwzaken/