Algemeen

Wanneer is woonomgeving groen genoeg?

Aanzet tot nationale groennorm

In Nederland is er minstens 200 vierkante kilometer extra groen nodig. De kosten hiervan worden geschat op € 20,7 tot € 45,5 miljard. Dat becijferde adviesbureau Sweco, dat onderzoek deed naar mogelijkheden voor een groennorm voor de woonomgeving.

Vergroenen is hard nodig in tijden van klimaatverandering. Groen in de woonomgeving is goed voor de gezondheid, de biodiversiteit, voor verkoeling en vanuit esthetisch oogpunt. Daarover is iedereen het eens. Maar hoe bepalen we of een woonomgeving groen genoeg is? Daarover verscheen vorige week een onderzoek van adviesbureau Sweco, in opdracht van de ANWB, Staatsbosbeheer, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland.

Sweco bracht in kaart welke regels er bestaan voor vergroening: hoeveel groen moet er zijn in een stad en aan welke eisen moet dat voldoen, en welke groennorm kan het meest haalbaar zijn? Het rapport werd vrijdag aangeboden aan demissionair ministers De Jonge en Van der Wal.

‘Uit je raam minimaal drie bomen zien’

Zo bestaat er een richtlijn die zegt dat iedereen vanuit zijn huis minimaal drie bomen moet kunnen zien, en dat er op 300 meter wandelen een groene verblijfsplek moet zijn. Een andere richtlijn zegt dat er 50 vierkante meter groen per inwoner moet zijn, en 55% groen in elke buurt, verdeeld over 20% bomen, 15% struiken en 20% gras.

Maar die regels zijn niet overal toepasbaar of ze raken niet alle doelen van vergroening: biodiversiteit, gezondheid en klimaat. En er blijven nog genoeg vragen over: Telt het groen in de tuin van een particulier mee? En turf je per woning of per inwoner hoeveel groen er nodig is?

Groen bovenaan politieke agenda

Het onderzoek laat verder zien dat naast de kwantitatieve eisen aan vergroening ook aandacht voor de kwaliteit van groen essentieel is. De focus ligt vaak op de hoeveelheid groen (75 m2 per woning), terwijl de kwaliteit ervan voor biodiversiteit en recreatie vaak onderbelicht blijft. Denk dus niet alleen aan gras en bomen, maar ook aan bijvoorbeeld struiken. Daarnaast moet een groennorm ambitieus, maar wel haalbaar zijn, ook financieel. En er is een nulmeting nodig waaraan de vergroening meetbaar is.

Lees ook:
Wie wil er nou niet
aan een park wonen?

Hoe dan ook, het vaststellen van een norm is alvast een cruciale stap om groen bovenaan de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen en om te zorgen voor een toekomstbestendige, klimaat-adaptieve en gezonde leefomgeving in alle steden.

De opdrachtgevers noemen het een “belangrijke stap naar een groenere toekomst, waarin steden en dorpen worden voorzien van voldoende groen om te kunnen functioneren te midden van de uitdagingen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en gezondheidsproblemen”.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/wanneer-is-woonomgeving-groen-genoeg/