Algemeen

Gemeentelijke woonlasten pakken fors hoger uit dan voorzien

gemeentelijke woonlasten

De gemeentelijke woonlasten stijgen sterker dan eerder voorzien. Gemiddeld gaat de rekening met 5,9% omhoog. In bijna honderd gemeenten betalen huishoudens hierdoor meer dan €1.000 aan gemeentelijke woonlasten, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). VEH meldde in december nog dat ze slechts lichte stijgingen verwachtte.

Woningeigenaren met een meerpersoons huishouden betalen hierdoor in 2024 gemiddeld €951 aan gemeentelijke woonlasten. Dit is een stijging van €53 ten opzichte van een jaar eerder. In 94 gemeenten zijn inwoners hierdoor meer dan €1.000 kwijt aan gemeentelijke belastingen. Een jaar geleden was dat nog in 54 gemeenten het geval, aldus VEH.

Kostenstijgingen gemeenten

De oorzaak van de forse stijging is dat de meeste gemeenten zelf te maken hebben met flinke kostenstijgingen. Ruim 80% van de gemeenten verwacht dit jaar tekorten op de begroting en heeft daarom de gemeentelijke lasten verhoogd. Uit een inventarisatie van 300 gemeentelijke coalitieakkoorden blijkt dat de meeste gemeenten na de verkiezingen in 2022 hadden afgesproken om de lasten niet of licht te verhogen, schrijft het AD.

Dit moeten ze nu loslaten. De kosten stijgen voor gemeenten onder meer door de hogere inflatie en de algemene stijging van kosten. Gemeenten krijgen bovendien een lagere bijdrage vanuit Den Haag dan waar ze op hadden gerekend.

VEH rekende op lagere kostenstijging

Ook VEH schatte de kostenstijging voor dit jaar eerder lager in. In december meldde de vereniging nog na een steekproef onder honderd gemeenten dat de woonlasten slechts licht zouden stijgen in 2024. De berekening was dat huiseigenaren gemiddeld €938 aan belastingen en heffingen kwijt zouden zijn, in plaats van gemiddeld €951.

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze belastingen gaan dit jaar gemiddeld ongeveer evenveel omhoog: ozb met 5,9%, afvalstoffenheffing met 6,1% en rioolheffing met 5,3%.

Uitschieters in gemeentelijke woonlasten

Er zijn tussen gemeenten grote verschillen in de stijging van de lasten, zegt VEH. In het Noord-Hollandse Wijdemeren stijgen de woonlasten het meest. Huiseigenaren betalen daar gemiddeld maar liefst €275 meer dan vorig jaar, wat neerkomt op een toename van 23%. Ook in Oosterhout pakt de rekening met een stijging van gemiddeld €194 flink hoger uit.

In slechts 11 van de 339 onderzochte gemeenten dalen de woonlasten. Dat is het geval in Valkenburg aan de Geul, waar huiseigenaren €119 minder betalen dan in 2023, een daling van 12%. Ook in Nederweert en Reusel-De Mierden zijn de gemeentelijke lasten nu €70 tot €80 lager dan een jaar eerder.

De hoogste woonlasten zijn te vinden in Bloemendaal, waar huiseigenaren gemiddeld €1.561 moeten aftikken. In de gemeente Rijssen-Holten zijn de lasten met gemiddeld €634 per jaar het laagst.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/gemeentelijke-woonlasten-pakken-fors-hoger-uit-dan-voorzien/