Algemeen

Hypotheekadvies voor verduurzaming kan sneller en goedkoper

isolatie

Hypotheekadvies voor verduurzaming kan goedkoper en sneller. Dat concludeert KPMG uit onderzoek naar verkort hypotheekadvies voor verduurzaming. Volgens de onderzoekers kan het proces rond de aanvraag drie uur korter verlopen en daarmee de consument geld besparen.

De meeste huiseigenaren die willen verduurzamen zetten daarvoor eigen spaargeld in, zegt KPMG. Slechts 10% financiert de energiebesparende maatregelen met een extra hypotheek. Een belangrijke reden dat mensen daarvan afzien is dat de kosten van regulier hypotheekadvies gemiddeld €2.500 tot €3.000 bedragen.

Lees verder onder de afbeelding:

verkort hypotheekadvies
Bron: KPMG

Die kosten staan vaak niet in verhouding tot het te financieren bedrag voor verduurzaming. Vaak gaat het om maatregelen zoals isolatie of installatie van een warmtenetaansluiting, waarvan de kosten doorgaans tussen de €1.500 en €15.000 liggen. Vaak kiezen consumenten dan ook voor een verduurzamingshypotheek in combinatie met het verbouwen van de woning.

Maar ook alleen voor verduurzaming kan een hypotheek worden aangevraagd. In de praktijk is een verkort advies al toegestaan, maar hypotheekadviseurs vinden het vaak onduidelijk wat er precies wel en niet mag op dit gebied. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf opdracht aan KPMG om dit te onderzoeken, in de hoop dat daardoor uiteindelijk ook meer consumenten voor verduurzaming kiezen.

Advies versimpelen

KPMG heeft in kaart gebracht hoe het huidige hypotheekadvies te versimpelen is tot een verkort hypotheekadvies voor verduurzaming. Uit een proef bij vier kantoren en zes adviseurs, bleek dat er in totaal drie uur tijdswinst te behalen is in het totale proces. Dat is 15% van de reguliere tijd die aan een advies wordt besteed.

Bepaalde stappen in het proces kunnen adviseurs overslaan, zoals het bespreken van mogelijke risico’s en wijzigingen en de pensioensituatie van de klant. Ook is inventarisatie van de woning niet nodig. Uitgangspunt blijft dat het verstrekken van de geldlening verantwoord is en binnen de leennormen past.

Lees verder onder de afbeelding: 

verkort hypotheekadvies
Bron: KPMG

Vooral het opstellen van een rapport en het afronden van het advies hoeven minder tijd te kosten, aldus de onderzoekers. Alleen in de dossierbemiddeling tussen de adviseur en de hypotheekverstrekker blijft nog steeds veel tijd zitten. Ook bij een verkort advies moeten er namelijk nog steeds veel documenten uitgewisseld worden. Ook dat kan volgens KPMG nog verder geoptimaliseerd worden.

Betaalbaarder hypotheekadvies

Een verkort advies is betaalbaarder en maakt daarmee de drempel voor consumenten lager om een hypotheek aan te vragen voor verduurzaming, stelt KPMG. Hierdoor is de kans groter dat ook huiseigenaren met minder geld hun woning kunnen verduurzamen en het draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de overheid.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/hypotheekadvies-voor-verduurzaming-kan-sneller-en-goedkoper/