Algemeen

Salderingsregeling in één keer afgeschaft

Salderingsregeling in één keer afgeschaft

Een nare verrassing voor woningeigenaren met zonnepanelen: de salderingsregeling wordt in 2027 in één keer afgeschaft, als het aan het nieuwe kabinet ligt. Deze plannen staan niet in het Hoofdlijnenakkoord, maar in een budgettaire bijlage, zonder verdere toelichting.

In deze ‘kleine lettertjes’ staat het in een paar regels onder punt 58: “De salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt met ingang van 1 januari 2027 beëindigd”. Dit is nog sneller dan het kabinet Rutte-IV van plan was.

Stapsgewijs afbouwen

Er wordt al jaren gesteggeld over de salderingsregeling. Het vorige kabinet wilde deze stimuleringsregeling al stapsgewijs afbouwen, tussen 2025 en 2031. Als reden werd opgevoerd dat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn geworden, dat ze ook zonder saldering nog een goede investering zijn.

Daarbij komt dat een deel van dit financiële voordeel ook wordt betaald door mensen zonder panelen – via belasting en subsidie. Bovendien is het in stand houden van de regeling voor de overheid een kostenpost die kan oplopen tot zo’n € 800 miljoen per jaar.

De Tweede Kamer nam het voorstel tot afbouwen in het najaar van 2023 aan, maar de Eerste Kamer blokkeerde het in februari. Van de coalitiepartijen was toen alleen de VVD voorstander van afschaffing. Opvallend is dat sindsdien wel veel energieleveranciers terugleverkosten hebben ingevoerd of aangekondigd voor eigenaren van zonnepanelen.

‘Rekenen op stabiel beleid vanuit Den Haag’

Branchevereniging van zonnepaneelleveranciers Holland Solar is niet te spreken over de abrupte draai van het nieuwe kabinet: “Sinds het besluit van de Eerste Kamer hebben meer dan 100.000 huishoudens geïnvesteerd in zonnepanelen met het idee dat salderen in stand blijft”, meldt de vereniging op zijn site.

“In afwachting van de uitwerking van het regeerakkoord blijven deze gezinnen in onzekerheid over het rendement van hun investering, terwijl zij uitgingen van een langjarig perspectief dat zijn van de overheid voorgespiegeld hebben gekregen. Ditzelfde geldt voor de tienduizenden ondernemers in de zonne-energiesector, die voor de toekomst van hun bedrijf rekenen op een stabiel beleid vanuit Den Haag.”

De branchevereniging pleit ervoor dat er in de uitwerking van het regeerakkoord een duidelijke visie komt ten aanzien van de investeringszekerheid.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/salderingsregeling-in-een-keer-afgeschaft/