Algemeen

CBS ziet woonlasten dalen

CBS ziet woonlasten dalen

Nederlanders geven gemiddeld 23% van hun besteedbaar inkomen uit aan wonen. Dat is hoger dan het gemiddelde in de EU. Maar onze relatieve woonlasten dalen, meldt het CBS.

Nederland staat met dit percentage op de zesde plek in Europa; het Europese gemiddelde is 20%. Dat blijkt uit een analyse van het CBS van het deel van het gemiddelde besteedbare inkomen dat uitgegeven wordt aan huisvesting (huur of hypotheek). Zo kan een beeld verkregen worden van de betaalbaarheid van wonen.

In Griekenland waren de relatieve woonlasten het hoogst: daar besteedde men in 2022 ruim 34% van het besteedbaar inkomen aan huisvesting. De Maltezen gaven in datzelfde jaar van alle EU-lidstaten het kleinste deel van hun inkomen uit aan huisvesting, namelijk 9%.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Huren

De huren lagen in Nederland vorig jaar 18,5% hoger dan in 2015. Daarmee staat Nederland in de Europese middenmoot. In 2023 waren de huurprijzen in de Europese Unie gemiddeld 13% hoger dan in 2015. De huren groeiden het hardst in een aantal Midden- en Oost-Europese landen, in Litouwen zelfs met ruim 68% ten opzichte van 2015.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Woonlasten volgen dalende trend

Desondanks volgen de relatieve woonlasten een dalende trend. Niet alleen in Nederland maar in de meeste EU-lidstaten. Het huren of kopen van woningen wordt in Nederland weliswaar steeds duurder, maar het aandeel van de woonkosten in het besteedbaar inkomen neemt af. De woonquote lag in 2022 op 20%, dat is 2,5 procentpunt lager dan in 2021. Een steeds kleiner deel van de huishoudens ervaart de woonlasten als erg zwaar.

Die afname was met name te zien bij de lagere inkomens, die gebruik konden maken van overheidsmaatregelen om de stijgende energielasten te compenseren. Wel is ondanks de dalende trend de woonquote in ons land hoog, vergeleken met andere EU-landen.

Jongeren

Het aantal jongeren dat nog bij de ouders woont is in Nederland met 17% verrassend laag – tenminste, als je dit vergelijkt met de rest van Europa. Begin april nog werd in ons land de term “woonschaamte” gemunt voor jongeren die graag uit huis willen, maar niets betaalbaars kunnen vinden. Zuidelijke en oostelijke Europese lidstaten laten echter andere patronen zien voor wanneer het “gebruikelijk” is om het ouderlijk nest te verlaten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Het aandeel jongeren van 25 tot 30 jaar dat nog bij de ouder(s) woont ligt het hoogst in Kroatië met ruim 80%. Ook in Slowakije en Italië, Portugal en Spanje zijn er relatief veel jongeren die nog bij hun ouders wonen. Alleen in de noordelijke lidstaten is dit aandeel lager. In Denemarken woonde nog geen 5% van de jongeren tussen de 25 en 30 jaar bij de ouders in huis.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/cbs-ziet-woonlasten-dalen/