Algemeen

Particuliere beleggers willen niet investeren in verduurzaming huurwoningen

verduurzaming huurwoningen

Bijna twee derde van de particuliere vastgoedbeleggers is niet van plan te investeren in verduurzaming van hun huurwoningen. Zij vinden de kosten van verduurzaming niet opwegen tegen de baten.

Dat blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek door Handelsbanken en Kantar Nederland, waarvoor 776 particuliere vastgoedbeleggers zijn ondervraagd.

65% van deze vastgoedverhuurders is niet van plan om geld te steken in de verduurzaming van huurwoningen. Wel is de bereidheid om te investeren wat groter naarmate het energielabel lager is. Van de ondervraagde vastgoedbeleggers heeft 41% panden met minstens een energielabel B. Van hen is 28% bereid om in een beter energielabel te investeren. Vanaf label C of lager is dat 38%.

Huurwoning verkopen

Het vaakst genoemde bezwaar tegen de verduurzaming van huurwoningen is dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Dat vindt ongeveer de helft van de vastgoedbeleggers met energielabels C t/m G. Verder wil ruim een kwart van hen niet investeren, omdat ze van plan zijn hun pand(en) te verkopen. Vanwege de (dreigende) strengere regulering van de huursector is nu al een ‘verkoopgolf’ te zien.

Overigens vindt 27% van de bezitters van panden met label C of D en 17% van pand met label E t/m G dat hun woningen al duurzaam genoeg zijn.

Klimaatrisico woningen

Bijna de helft (46%) van de particuliere vastgoedbeleggers ziet klimaatrisico’s voor hun vastgoedbeleggingen, zoals overstromingen of funderingsschade. De meeste vastgoedbeleggers die klimaatrisico’s zien, hebben vastgoed in Zeeland of in het buitenland. Eigenaren van vastgoed in Gelderland zien zulke risico’s het minst vaak.

Een bijna even grote groep (43%) ziet geen enkel klimaatrisico. De overige vastgoedbeleggers (11%) hebben er geen kennis van. Het wel of niet zien van klimaatrisico’s speelt volgens de onderzoekers geen rol van betekenis bij plannen om vastgoed te kopen of te verkopen.

Verkoopbaarheid

“Het is opvallend dat de noodzaak om energielabels van woningen te verbeteren nog niet door iedereen gezien wordt”, zegt Wery Hegge, regiodirecteur van Handelsbanken Nederland. “Los van het gegeven dat mensen graag in een energiezuinig pand willen wonen en daar vaak een hogere huur voor gevraagd kan worden, spelen op langere termijn de verkoopbaarheid en zeker ook de financierbaarheid van een pand een rol. Vanuit banken worden immers steeds meer voorwaarden gesteld aan het energielabel als er een (her)financiering gevraagd wordt.”

Twee fasen onderzoek

De resultaten van dit onderzoek, dat tussen 5 en 18 april 2024 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, verschijnen in twee fases. Op 10 juni publiceert Handelsbanken het tweede deel van de onderzoeksresultaten, waarin voor het eerst ook de Handelsbanken Vastgoedbeleggers Monitor wordt gepubliceerd. Deze geeft het sentiment weer van particuliere verhuurders met betrekking tot de verwachte rendementen van hun vastgoedbeleggingen.

Het hele onderzoek is te lezen op de website van Handelsbanken Nederland. Het van oorsprong Zweedse Landsbanken is een gedecentraliseerde organisatie, met kantoren in alle landen waar het actief is.

Veel onderzoeken naar de markt van particuliere vastgoedverhuurders zijn gebaseerd op externe bronnen, zoals CBS. Het onderzoek van Landsbanken is bedoeld als bottom-up-analyse van de houding en het gedrag van particuliere vastgoedverhuurders.

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/particuliere-beleggers-verduurzaming-huurwoningen/