Eerste reeks projecten goedgekeurd in kader van Lokale Energieprojecten

Het Vlaams Energieagentschap heeft de steun voor een eerste reeks lokale energieprojecten goedgekeurd. Van de bijna 6,2 miljoen euro die de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt uit het Klimaatfonds, is nu al ruim 1,22 miljoen euro toegekend. Veertig gemeenten …   Bron: https://www.bouwenwonen.net/artikel/Eerste-reeks-projecten-goedgekeurd-in-kader-van-Lokale-Energieprojecten/44803