Algemeen

Banken adviseren verplicht uniform klimaatlabel

klimaatverandering

Stel een verplicht en uniform klimaatlabel in om hoge kosten door klimaatrisico’s te voorkomen. Dat adviseren ABN Amro, Rabobank en ING in een gezamenlijk rapport over kosten van klimaatverandering voor de woningmarkt.

Klimaatverandering en klimaatbeleid kosten veel geld, schrijven de economen. Dat gaat vooral zitten in verduurzaming van gebouwen en huizen en het beschermen van openbare ruimten tegen wateroverlast of juist hitte en droogte.

Nationaal lopen de kosten op, maar zijn ze voorlopig nog wel beheersbaar. Individueel kunnen huishoudens wel in de problemen raken, vooral bij schade door wateroverlast of funderingsproblemen als gevolg van klimaatverandering.

Veel leed is te voorkomen met een verplicht en uniform klimaatlabel, schrijven de banken. Daarin beschreven risico’s kunnen potentiële kopers meenemen in hun beslissing om een woning wel of niet te kopen. Ook gaan de prijzen voor woningen met veel risico’s hierdoor omlaag. Eerder deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al eens een oproep voor een klimaatlabel en ABN Amro pleitte voor eerder voor inprijzing van klimaatrisico’s.

Tweedeling huishoudens

De banken vullen hier nu bij aan, dat er zonder ingrijpen een tweedeling dreigt tussen huishoudens. Inprijzing van woningen kan leiden tot een lagere woningwaarde, maar ook tot een hogere waarde bij klimaatadaptief bouwen. “Hierdoor kopen woningzoekenden die minder te besteden hebben misschien eerder een woning in een wijk waar de prijzen lager liggen, misschien zonder zich te realiseren dat wateroverlast of funderingsschade er vaker voorkomen”, zegt Ester Barendregt, hoofdeconoom van Rabobank.

Andersom kunnen er ook duurdere wijken komen doordat bewoners daar maatregelen treffen, waardoor de woningwaarde juist stijgt. “Zo worden bestaande ongelijkheden op de woningmarkt verder versterkt.”

De economen wijzen erop dat kosten voor klimaatmaatregelen en huizenschade vaak bij volgende kopers komen te liggen, vaak jongvolwassenen. Door een gebrek aan informatie betalen ze mogelijk te veel voor hun eerste woning.

Overheid, hypotheekverstrekkers, verzekeraars en taxateurs, moeten informatie ontwikkelen en delen over klimaatrisico’s en -kosten op het niveau van de woning. Hiermee kan een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden, schrijven de economen. Panden met grote funderingsrisico’s zullen dan in waarde dalen, wat kopers kan helpen om het herstel te financieren.

Uitbreiden fonds funderingsherstel

Ook stellen ze een uitbreiding voor van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Herstel van funderingsproblemen kan individuele huiseigenaren op hoge kosten jagen. Vooral in het noorden en westen van Nederland, maar ook in andere lagergelegen gebieden ontstaat steeds meer schade aan funderingen door bodemdaling vanwege droogte en hitte. De kosten lopen voor 80% van de getroffen woningeigenaren al snel op tot zo’n €10.000. In 20% van de gevallen pakt de rekening dus nog hoger uit.

Op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel moeten mensen landelijk, en ook bij meerdere schade- en kostenposten een beroep kunnen doen, vinden de economen. Daarnaast zou het goed zijn als er normen en criteria komen over hoe woningen beter klimaatbestendig kunnen worden gebouwd.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/banken-adviseren-verplicht-uniform-klimaatlabel/