Terugdraaiende teller wordt afgeschaft, wat zijn de gevolgen voor de consument?

Het Grondwettelijk Hof heeft in éénzelfde arrest een oordeel geveld over al de ingediende beroepen i.v.m. het Vlaamse decreet van 26 april 2019. Met dit decreet ambieerde de Vlaamse regering onder andere om de steun voor PV- installaties (-10 kVA) te …   Bron: https://www.bouwenwonen.net/artikel/Terugdraaiende-teller-wordt-afgeschaft-wat-zijn-de-gevolgen-voor-de-consument/47097