69% Nederlanders woont liever niet in de buurt van een windmolen

Bijna de helft van de Nederlanders heeft er bezwaar tegen om vlakbij een windmolen te wonen. Nog eens 21% zegt dit liever niet te willen. Het grootste bezwaar tegen windmolens is de vrees voor overlast. Toch zou een vijfde van de Nederlanders die niet …   Bron: https://www.bouwenwonen.net/artikel/69procent-Nederlanders-woont-liever-niet-in-de-buurt-van-een-windmolen/47246