Algemeen

Deze extra kosten komen kijken bij een eigen huis

extra kosten eigen huis

Met een eigen huis zijn er een aantal vaste en variabele lasten. Niet alleen dient de hypotheek maandelijks voldaan te worden, ook zijn er extra kosten voor de woonverzekeringen, energie, onderhoud en reparaties. Hierdoor is de prijs van een hypotheek niet één op één te vergelijken met de huurprijs voor een vergelijkbare woning.

Partnercontent: Pricewise

Als huisbezitter zijn een aantal goede woonverzekeringen nodig, waaronder een aansprakelijkheidsverzekering, een inboedel- en opstalverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en een woonlastenverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering en een kapitaalverzekering zijn doorgaans gekoppeld aan de hypotheek. Sommige van deze verzekeringen worden ook afgesloten bij een huurwoning, zoals de inboedelverzekering. De kosten voor bijvoorbeeld de opstalverzekering zijn hierbij doorgaans voor de eigenaar van het pand en niet voor de huurder.

Energiekosten

Kosten voor energie zijn doorgaans niet alleen voor rekening van huiseigenaren, maar ook voor huurders. Het is echter mogelijk om een huurcontract inclusief energie- en waterkosten af te sluiten, vandaar dat we deze extra kosten hier ook toelichten.

financiering verduurzamingHoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de oppervlakte en de isolatie van de woning, de energiezuinigheid van apparaten en hoeveel hier gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast wordt het tarief bepaald door de energieleverancier. Ook kan het een besparing opleveren door regelmatig over te stappen van aanbieder. Als huiseigenaar kun je ervoor kiezen om energiebesparende maatregelen uit te voeren of zonnepanelen aan te schaffen, om zo in de toekomst te besparen op deze kosten.

Gemeentelijke belastingen

Ook belastingen en heffingen vormen een grote kostenpost voor huiseigenaren. Denk aan de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen zoals de riool- en afvalstoffenheffing en de waterschapslasten. Deze kunnen ook aan huurders gerekend worden. Dan is er nog de eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting en diverse belastingen en heffingen die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.

Bepaalde kosten mogen huizenbezitters aftrekken van het inkomen bij de inkomstenbelasting in box 1. De bekendste aftrekpost, die ieder jaar een beetje afneemt, is de hypotheekrenteaftrek. Sinds januari 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5 procentpunt afgebouwd en sinds dit jaar wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd.

Onderhoud en reparatie

De kosten voor onderhoud aan de eigen woning zijn variabel en onder andere afhankelijk van het bouwjaar en de staat van de woning. Ook bij redelijk nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met maandelijkse onderhoudskosten, om ervoor te zorgen dat het huis in goede staat blijft. Doorlopend onderhoud is onder andere het schilderwerk aan de buitenkant van de woning.

Eigenaren van een appartement delen deze gemeenschappelijke kosten met de andere eigenaren in het complex. Dit wordt gedaan door het betalen van maandelijks servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE bepaalt de hoogte van de kosten.

Lees ook: Woonverzekeringen steeds duurder, maar bewoners stappen nauwelijks over

 

 

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/deze-extra-kosten-komen-kijken-bij-een-eigen-huis/