Algemeen

Wetsvoorstellen opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten in consultatie

wetsvoorstellen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft twee wetsvoorstellen in internetconsultatie gebracht. Het gaat om een eenmalige verlenging van een tijdelijk huurcontract en om de invoering van een opkoopbescherming.

De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in gaan wonen. De maximale duur van tijdelijke contracten wordt verlengd van twee tot drie jaar.

Opkoopbescherming

Een gemeente kan straks in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wil de minister de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeteren.

De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope segment vallen en welke in het middeldure. Er komen drie uitzonderingsgronden, op basis waarvan de gemeente toch een vergunning voor verhuur kan verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om  de koop van een woning om aan familie te verhuren. Ook kan de gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder in het kader van goed verhuurderschap. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgronden vaststellen die passen bij de problematiek en samenstelling van de buurt. De wet wordt ingevoerd voor een periode van drie jaar.

Eenmalig verlengen tijdelijk huurcontract en langere termijn

Tijdelijke contracten kunnen voor een langere termijn worden afgesproken. Nu kan een tijdelijk contract voor zelfstandige woningen maximaal twee jaar duren. Dit wordt drie jaar. Een tijdelijk huurcontract kan daarnaast straks eenmalig verlengd worden. Nu is dat niet mogelijk. Dit terwijl het eenmalig kunnen verlengen en de langere duur de huurder en verhuurder meer mogelijkheden geven om op een individuele situatie in te kunnen springen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, bewoners van flexwoningen of mensen die moeten wachten op een (nieuwbouw)woning, zijn gebaat bij deze mogelijkheid. De coronacrisis heeft eerder laten zien dat de mogelijkheid van een tijdelijk huurcontract een uitkomst bood in specifieke situaties. Daar werd toen een tijdelijke wet voor in het leven geroepen.

Ook kunnen de huurder en verhuurder straks afspreken dat er een minimumduur zal gelden waarbinnen ze allebei niet kunnen opzeggen. De termijn van die minimumduur is afhankelijk van de duur van het contract.

Geïnteresseerden kunnen de wetsvoorstellen inzien en een reactie inbrengen op de internetconsultatiewebsite van de overheid.

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/wetsvoorstellen-opkoopbescherming-en-verruiming-mogelijkheden-tijdelijke-huurcontracten-in-consultatie/