Algemeen

Gezamenlijke motie met woningmarktplannen CDA en PvdA

woningmarktplannen

Het kabinet moet de mogelijkheid onderzoeken om een subsidieregeling voor starters te laten terugkeren. Een motie met woningmarktplannen van Julius Terpstra (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) die daartoe oproept, werd vorige week door de Tweede Kamer aangenomen.

Het plan is om starters op de woningmarkt onder bepaalde voorwaarden weer een premie te geven, waarvan ze een deel moeten terugbetalen. Terpstra en Nijboer willen dat er gekeken wordt naar herinvoering van de premiekoopwoningen. Voor een zogenoemde premie-A-koopwoning konden mensen die een huis wilden kopen tot en met 1988 een speciale premie krijgen, die flink kon oplopen. De subsidie keert mogelijk in een iets andere vorm terug. Zo royaal als de vroegere premiekoopregeling was, zal de nieuwe niet worden.

Verkiezingprogramma CDA

Het plan voor woningen met een speciale starterslening is onderdeel van het verkiezingsprogramma van het CDA. Daarnaast wil de partij dat er de komende tien jaar 250.000 betaalbare koopwoningen worden gebouwd voor starters. Een op de vier nieuwbouwhuizen moet worden bestemd voor die categorie woningzoekenden, schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma.

De prijzen van de huizen mogen niet hoger zijn dan ongeveer € 300.000. Daarnaast moet een starterslening van € 50.000 het gemakkelijker maken om een hypotheek te krijgen. Hierdoor is een lagere hypotheek nodig. De woningen zijn bestemd voor starters tot 35 jaar. Zij worden verplicht om zelf in de woning te gaan wonen en mogen het huis de eerste vijf jaar niet met winst verkopen.

Maximale prijs

Het CDA wil voor de sociale koopwoningen als maximale prijs de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie aanhouden. Die bedraagt nu € 310.000. Gekeken wordt nog of er voor gebieden waar de druk op de woningmarkt minder groot is met een lagere grens kan worden gewerkt.

Het plan moet worden opgenomen in een Nationaal Woonplan en uitgevoerd door een minister van Volkshuisvesting. Gemeenten die nu kunnen bepalen wat voor woningen op welke plaats komen, moeten dan macht inleveren. Ze worden dus verplicht een kwart van alle nieuwbouwwoningen in de sociale koopsector te realiseren.

Verhuurderheffing

In het Nationale Woonplan, dat CDA-Kamerlid Terpstra onlangs al aankondigde, moet onder meer ook worden opgenomen dat de verhuurderheffing voor woningcorporaties verdwijnt. De corporaties krijgen dan veel meer financiële ruimte voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Als het aan het CDA ligt, mogen ze dan ook middenhuurwoningen met een huur tot ongeveer 1000 euro per maand bouwen en verhuren.

Woningmarktplannen PvdA

Ook bij de Partij van de Arbeid (PvdA) is een premie voor startende kopers onderdeel van de woningmarktplannen in het verkiezingsprogramma.

De PvdA kondigde eerder aan miljarden te willen investeren in woningbouw en het verduurzamen van woningen. Die plannen maken deel uit van het PvdA-coronareddingsplan.

Een van de onderdelen van het plan is een investering van €14 miljard in de woningmarkt.  Daarnaast zijn er forse investeringen in duurzaamheid.

Het PvdA-coronareddingsplan bestaat uit drie onderdelen: het volledig afschaffen van de verhuurdersheffing, een Bouwfonds Volkshuisvesting en een investeringsfonds voor vitale steden en dorpen.

Met de oprichting van een Bouwfonds Volkshuisvesting wil de PvdA €10.000 beschikbaar stellen voor elke extra woning die bovenop de bestaande bouwplannen wordt gebouwd en gereed is in 2025. De subsidie geldt alleen voor woningen met een koopsom van minder dan € 300.000 of een huur  lager dan € 730 per maand. De partij wil zo 400.000 extra betaalbare woningen bouwen. De maatregel kost €8 miljard.

Niet alleen door het coronavirus, maar ook door de stikstof- en pfas-crises en de recent ingevoerde strengere geluidsnormen, dreigt de bouw van honderdduizenden woningen niet door te gaan, terwijl er een groot tekort is. Ook zijn er grote zorgen om de betaalbaarheid van nieuwbouw.

400.000 woningen verduurzamen

Daarnaast wil de PvdA in zijn woningmarktplannen €4 miljard investeren in het verduurzamen van in totaal 400.000 huurwoningen. ‘De meeste huurwoningen zijn slecht geïsoleerd, waardoor huurders veel voor hun energie moeten betalen’, aldus de toelichting bij het plan. Verduurzaming is goed voor de planeet, zorgt voor een lagere energierekening, en creëert extra werk dat nu hard nodig is.

In totaal bevat het PvdA-coronareddingsplan €50 miljard aan investeringen voor de korte en de lange termijn. Volgens partijleider Asscher “is er een groot investerings- en stimuleringspakket nodig om de economie te ondersteunen”.

 

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/gezamenlijke-motie-met-woningmarktplannen-cda-en-pvda/