Algemeen

Provincie Utrecht zoekt creatieve oplossingen om doorstroming op gang te krijgen

doorstroming

De provincie Utrecht is op zoek naar vernieuwende, creatieve oplossingen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Met de ‘Challenge Doorstroming’ daagt zij marktpartijen, woningcorporaties en particulieren uit om mee te doen door hun goede ideeën in te dienen.

Het doel van de Challenge is om langere ketens aan verhuisbewegingen op gang te krijgen. Zo zouden meer eengezinskoopwoningen beschikbaar moeten komen, zodat meer huishoudens kunnen wonen in de woning die het beste past bij hun levensfase.

Doorstroming moet helpen om de woningmarkt van het slot te krijgen. Eerder dataonderzoek door vakblad ROm en Springco Urban Analytics wees uit dat de woningvoorraad veel beter benut kan worden met doorstroming. Veel ’empty nesters’ en senioren wonen opvallend ruim. Deze woningen zouden beter benut kunnen worden. Dat is duurzamer, vermindert de druk op de ruimte en leidt tot betaalbaardere woningen.

 

“met deze Challenge hoop ik antwoord te krijgen op de vraag wat we nú kunnen doen om die doorstroming verder op gang te krijgen”

– Gedeputeerde Rob van Muilekom

Doorstroming een van de oplossingen

Overigens benadrukt de provincie Utrecht doorstroming als één van de oplossingen voor een gezondere woningenmarkt te zien, niet als dé oplossing. “Er is enerzijds een kwantitatieve opgave op de woningmarkt te vervullen – het toevoegen van voldoende nieuwe woningen – maar anderzijds ook een kwalitatieve: de doorstroming stagneert waardoor er gebrek is aan het juiste aanbod”, aldus de provincie. Met de ‘Challenge Doorstroming’ wil de provincie juist aan dat laatste kwalitatieve vraagstuk een impuls aan geven.

Gedeputeerde Rob van Muilekom over het initiatief: “met deze Challenge hoop ik antwoord te krijgen op de vraag wat we nú kunnen doen om die doorstroming verder op gang te krijgen; zodat de woningmarkt in beweging komt en de huidige woningvoorraad beter benut wordt.”

Drie oplossingsrichtingen

De provincie Utrecht identificeert meerdere obstakels bij het op gang brengen van doorstroom. Drie hiervan wil de provincie samen met haar partners in de Challenge Doorstroming vol in de aandacht zetten.

Allereerst de woning zelf. Er zijn in de afgelopen tijd veel nieuwe woonvormen voor vijftigplussers bijgekomen. Maar nog te vaak voelt verhuizing als een verlies of een stap terug. Ten tweede de (financiële) prikkels. Veel medioren en senioren wonen in een koopwoning met een lage of al afgeloste hypotheek. Een (te grote) woning waarin bovendien veel spullen staan en waaraan veel herinneringen en emoties vastzitten. En ten derde de bewustwording. Nogal wat vijftigplussers vinden het lastig hun woon- en leefsituatie onder de loep te nemen en krijgen al helemaal niet graag de spiegel voorgehouden.

Lees ook:doorstroming woningmarkt belemmerd door gebrek aan seniorenwoningen

Schaalbaar en direct toepasbaar

Samen met de andere partners van de Utrechtse Woondeal daagt de provincie Utrecht de markt uit oplossingen in te dienen op deze gebieden. “Oplossingen die snel een grote impact kunnen hebben: die schaalbaar zijn en direct doorontwikkeld en toegepast kunnen worden”, aldus de provincie.

Deelname aan de Challenge Doorstroming staat open voor iedereen en is nadrukkelijk niet beperkt tot de provinciegrenzen van Utrecht. De deelnemers met de beste oplossingen krijgen de gelegenheid om hun oplossing verder uit te werken met adviseurs, verenigd in een ontwikkelplatform. Hiervoor is een stimuleringsbudget van €5.000 beschikbaar. Onder drie prijswinnaars wordt een bedrag van €5.000 verdeeld. De voorstellen voor de Challenge kunnen worden ingediend tot 13 september 2021. Meer informatie over deze challenge van de provincie Utrecht staat op de website van het programma Versnelling Woningbouw. Geïnteresseerden in de challenge kunnen ook direct naar de website van de challenge gaan.

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/provincie-utrecht-daagt-uit-kom-met-creatieve-oplossingen-om-de-doorstroming-op-de-woningmarkt-op-gang-te-krijgen/