Huurverhoging in vrije sector maximaal 3,3 % in 2022

Huurverhoging

In de vrije huursector gaan de huren volgend jaar maximaal met 3,3 % omhoog. Dat is het gevolg van afspraken die zijn gemaakt over maximale huurverhoging in de vrije sector.

De Tweede Kamer stemde afgelopen voorjaar in met het beperken van de huurverhoging in de vrije sector. Het gaat hierbij om woningen met een huur die hoger is dan €750 per maand. Dat betreft ongeveer een half miljoen huishoudens. Die kregen vorig jaar soms te maken met huurverhogingen van bijna 4 %.

In de vrije sector mag tot 1 mei 2024 de huur jaarlijks omhoog met maximale inflatie plus 1 %. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het inflatiepercentage van december 2020 tot december 2021 bekendgemaakt, dat bedraagt 2,3 %. Zodoende kan de huur in de vrije sector in het kalenderjaar 2022 maximaal 3,3 % bedragen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Ook voor de sociale sector gaan vanaf volgend jaar nieuwe afspraken rond huurverhogingen in. Daar geldt een bevriezing van de huren tot 1 juli 2022.

Sociale woningbouw door marktpartijen

Vereniging voor woningbouwcorporaties Aedes maakt zich intussen zorgen over de bouw van sociale huurwoningen. Steeds vaker geven gemeenten private partijen de opdracht om goedkope huurwoningen te bouwen, waar voorheen de corporaties dat deden.

Hierdoor ontstaat ‘sociale nephuur’, zo geeft Aedes-voorzitter Martin van Rijn aan. Commerciële verhuurders zijn niet gebonden aan de regels voor toewijzing van sociale huurwoningen. Ze stellen vaak eisen aan het inkomen van huurders en schuiven de woningen na 10 of 15 jaar door naar de vrije huursector.

Een logische afweging voor een verhuurder, maar slecht voor de sociale huur, zegt Van Rijn. “De schoen wringt namelijk als deze woningen de echte sociale huurwoningen verdringen. Dan komt de doelgroep waarvoor we juist sociale huisvesting hebben steeds minder aan de bak.”

Aedes heeft het Kadaster onderzoek laten doen naar de bouw van sociale huurwoningen. Daaruit komt naar voren dat 262.000 nieuwe woningen die tussen 2017 en 2020 zijn gebouwd, slechts 16% een corporatiewoning is. De vereniging pleit voor spelregels die moeten zorgen voor beter gemengde wijken met een aandeel van minimaal 25 % sociale huur.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/huurverhoging-in-vrije-sector-maximaal-33-in-2022/