Vertrouwen in woningmarkt verder gedaald

vertrouwen woningmarkt

Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is het afgelopen half jaar verder gedaald. Bijna drie kwart van de Nederlanders vindt het nu een ongunstige tijd om toe te slaan op de woningmarkt. In mei gold dat nog voor 45% van de consumenten.

Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. De stemmingsgraadmeter van de woningmarkt laat al enige tijd een dalende lijn zien en kwam in november nog net uit op de neutraalwaarde van 100 punten. Naar verwachting zakt de Marktindicator de komende tijd onder de 100 punten. Dit betekent dat de meerderheid van de consumenten weinig vertrouwen in de woningmarkt heeft.

66% van de consumenten geeft aan zich zorgen te maken over de woningmarkt. Kopers laten zich vooral afschrikken door de hoge prijzen en het krappe aanbod. Daarnaast worden vooral de problemen van starters genoemd en beleggers die woningen kopen om te verhuren.

 

De Eigen Huis Marktindicator. Bron: Vereniging Eigen Huis

Verdere stijging

Maar liefst 86% van de consumenten voorziet verder stijgende huizenprijzen. Vier op de tien Nederlanders rekenen daarbij op een oplopende hypotheekrente. Voor 65% van de consumenten zijn dit redenen om een verdere verslechtering van de woningmarktsituatie te voorzien. Slechts 7% is wat dat betreft hoopvol gestemd.

Het herstel van het consumentenvertrouwen is van groot belang voor de woningmarkt. Als consumenten geen vertrouwen hebben in de ontwikkelingen op de woningmarkt, zullen zij een voorgenomen aankoop van een woning uitstellen of er geheel vanaf zien, stelt VEH als commentaar bij de Marktindicator.

De Eigen Huis Marktindicator is ontwikkeld samen met onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. De Marktindicator baseert zich op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. De peiling heeft vooral betrekking op belangrijke zaken voor de huizenmarkt, zoals de huizenprijzen, koopbereidheid en hypotheekrente.

De Eigen Huis Marktindicator geeft het consumentenvertrouwen weer in een bepaald cijfer, waarbij 100 als neutraalwaarde geldt. Het hier weergegeven cijfer betreft een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/vertrouwen-in-woningmarkt-verder-gedaald/