Algemeen

‘Vrije sector huurwoningenmarkt verslechtert’

‘Vrije sector huurwoningenmarkt verslechtert’

In het eerste kwartaal van 2022 werden bijna 30% minder woningen in de vrije sector verhuurd dan dezelfde periode een jaar eerder. De daling is te zien bij zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Sinds het derde kwartaal van 2019 is het aantal verhuurtransacties in één kwartaal niet meer zo laag geweest.

Intussen blijft de gemiddelde vierkantemeterprijs bij nieuwe verhuringen met gemiddeld 7,8% flink doorstijgen. De provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe laten zelfs prijstoenames met dubbele cijfers zien. In Zuid-Holland, Overijssel en Groningen stegen de prijzen aanzienlijk minder hard. Dit melden NVM en VGM NL in de nieuwste kwartaalcijfers over transactiedata vrijesectorhuurwoningen.

‘Onoverbrugbaar’

NVM-voorzitter Onno Hoes ziet de situatie in de vrije sector huurwoningmarkt steeds verder verslechteren: “Het gebrek aan aanbod in alle segmenten van de huur- en koopwoningmarkt zorgt ervoor dat de doorstroming zowel binnen als tussen deze segmenten volledig spaak loopt. Het gat tussen de vrije sector met aan de ene kant de sociale huursector en aan de andere kant de koopwoningmarkt is voor veel mensen onoverbrugbaar geworden. En ook binnen de vrije sector blijft men zitten waar men zit. Wij pleiten ervoor om niet hoofdzakelijk aan de onderkant van de (huur)woningmarkt bij te bouwen, maar in alle segmenten. Dit brengt doorstroming in de gehele keten op gang én zorgt ervoor dat de plannen überhaupt financieel haalbaar worden.”

Om huurwoningen beter betaalbaar te houden, besliste het kabinet onlangs dat per 1 mei de WOZ-waarde nog maar voor maximaal 33% mee mag tellen in de bepaling van de huurprijs.

Belangrijkste ontwikkelingen

 • De daling in het aantal transacties was met 30% het grootst bij eengezinswoningen; daarnaast wisselden er 28% minder appartementen van huurder.
 • Het aandeel opgeleverde nieuwbouwwoningen was met 14% weer iets lager dan in de kwartalen hiervoor.
 • De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg van € 13,39 in het eerste kwartaal van 2021 naar € 14,43 dit kwartaal.
 • De vierkantemeterprijs van verhuurde nieuwbouwwoningen steeg met 4,3% naar € 15,71. Voor bestaande bouw was de stijging met 10,6% naar € 14,27 groter.
 • De provincies Limburg (+13,7%), Friesland (+11,9%), Zeeland (+11,8%) en Drenthe (+11,7%) laten de grootste prijsstijgingen zien. In geen enkele provincie was sprake van een prijsdaling, maar in Zuid-Holland (+2,4%), Overijssel (+2,5%) en Groningen (+2,8%) was de stijging aanzienlijk minder dan in andere provincies.
 • Op gemeenteniveau vinden de grootste prijsstijgingen plaats in Eindhoven, Amersfoort en Almere. In Eindhoven steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs op jaarbasis met bijna 17% naar € 14,19. Amersfoort noteerde een stijging van 15% naar € 14,60. In Almere steeg de prijs met iets meer dan 13% naar € 12,12.
 • In de grotere steden Amsterdam (+6,1%), Utrecht (+5,4%) en Den Haag (+4,9%) stegen de gemiddelde prijzen minder hard dan in de rest van het land. Amstelveen laat dit kwartaal een lichte daling zien van -1%. In Groningen stegen de gemiddelde prijzen maar zeer beperkt met +0,4%.
 • 78% van alle transacties viel afgelopen kwartaal in het kale huursegment, 14% betrof gestoffeerde en 8% gemeubileerde woningen.
 • Voor gestoffeerde woningen was de prijsstijging 6% en voor gemeubileerde woningen bijna 9%.
 • De totale gemiddelde oppervlakte van de woningen die van huurder wisselden bleef nagenoeg gelijk: 88,1 m² in 2021 en 88,0 m² in het eerste kwartaal van dit jaar.
 • De nieuwbouwwoningen zijn gemiddeld met 84 m² groter dan een jaar eerder (75 m²).
 • De gemiddelde woonoppervlakte van verhuurde eengezinswoningen steeg in een jaar tijd van 112 m² naar 113 m². De oppervlakte van appartementen daalde iets van 80 m² naar 79 m².

De huurmarktcijfers van VGM NL & NVM ontstaan uit circa 50.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Dit is een marktaandeel van ongeveer 50%.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/vrije-sector-huurwoningenmarkt-verslechtert/