Algemeen

‘Housing first’ kern van nieuwe aanpak dakloosheid

housing first

Huisvesting moet de kern worden van de vernieuwde aanpak van dakloosheid die het kabinet heeft gepresenteerd.

Mensen die dakloos zijn, moeten zo snel mogelijk een huis krijgen, in plaats van opgevangen worden in een daklozenopvang. Dat is de kern van het plan dat staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Schouten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt € 65 miljoen per jaar uitgetrokken voor de uitvoerin. Eind dit jaar worden de definitieve plannen aan het parlement gepresenteerd.

Housing first

Centraal bij de aanpak staat ‘een woning voor iedereen’. Het plan doet denken aan de ‘housing first’-aanpak, die internationaal tot succesverhalen leidde. Het kabinet bouwt voort op het inzicht dat de opvang geen structurele oplossing biedt voor dakloze mensen. De housing first-aanpak leidt internationaal tot succesverhalen. In Finland is het nationaal beleid. Dat land is het enige in Europa waar het aantal dakloze mensen de afgelopen jaren niet toenam.

Ook financieel is het aantrekkelijker om voor dakloze mensen eerst een woning te realiseren. De kosten van huisvesting en eventuele bijbehorende ambulante zorg zijn lager dan de zorg- en handhavingskosten van structurele dakloosheid. Onderzoeksbureau Drift berekende eerder dat een dak- of thuisloze jongere elk jaar tussen € 30.000 en € 100.000 kost.

De Tweede Kamer nam in november 2021 een motie aan met de opdracht om dakloosheid topprioriteit te maken. Experts stelden destijds dat dit vooral zou moeten leiden tot een nadruk op huisvesting in plaats van zorg. Dakloosheid zou primair een ‘huisvestingsprobleem’ zijn. Het kabinet lijkt daar nu gehoor aan te geven.

Het platform Housing First Nederland bundelt kennis en informatie van en voor daklozenorganisaties en aanbieders van woonruimte.

Aantal daklozen daalt volgens CBS

Volgens het CBS daalt het aantal daklozen mensen. Op 1 januari telde Nederland volgens het statistiekbureau 32.000 dakloze mensen, tegenover 36.000 in 2020. Daarmee zou de structurele stijging sinds 2009 gestopt zijn.

Maar experts zijn kritisch op deze cijfers. Het CBS kijkt naar dakloze mensen die ingeschreven staan. Mensen zonder verblijfsvergunning worden niet meegenomen in de statistieken. Ook belangrijk: het CBS kijkt niet naar dakloze mensen jonger dan 18 of ouder dan 65.

Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang van daklozen mensen, telt ongeveer honderdduizend cliënten, flink meer dan de CBS-cijfers. Bovendien wijst de stichting erop dat de coronacrisis de druk op daklozenopvangen het afgelopen jaar flink opvoerde.

Lees ook: ‘nieuwe beweging protesteert tegen wooncrisis’

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/housing-first-kern-van-nieuwe-aanpak-dakloosheid/