Aantal starters op woningmarkt groeit met 17%

Aantal starters op woningmarkt groeit met 17%

Het aantal hypotheekaanvragen van starters neemt weer toe. Door de stijgende hypotheekrente ondervinden jonge huizenkopers minder concurrentie. Ook de gespannen arbeidsmarkt helpt mee.

Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Deze keten zag dit voorjaar het aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers met maar liefst 17% groeien in vergelijking met de laatste vijf maanden van 2021. Dat is een duidelijke kentering ten opzichte van voorgaande kwartalen: toen was er toen juist sprake van een flinke daling van het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep.

Trendbreuk

De huizenprijzen liggen nu 2% lager dan eind 2021 en dat is een trendbreuk met de afgelopen jaren, aldus De Hypotheker. Ook is de hypotheekrente ten opzichte van januari met bijna 2% gestegen. Hierdoor kunnen kopers minder lenen, maar er is óók een positieve kant.

Doordat starters op de huizenmarkt minder concurrentie ondervinden, zijn zij minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Ook de gespannen arbeidsmarkt is een steuntje in de rug. Jonge huizenkopers kunnen sneller een baan vinden, wat de vooruitzichten op een betaalbare woning eveneens vergroot.

Randstad

Starters zien vooral meer kansen in de buitengebieden, met Flevoland (+31%), Noord-Brabant (+28%) en Zeeland (+21%) als uitschieters. Maar óók in de Randstad, vooral in Zuid-Holland (+24%) en Utrecht (+21%) neemt het aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers toe.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Jonge huizenkopers
© De Hypotheker

Het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sinds begin dit jaar eveneens gestegen (+9,5%), maar minder sterk dan de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Dat duidt er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt langzamerhand begint af te koelen.

Starterslening

Er zijn verschillende manieren waarmee starters hun kansen op de woningmarkt kunnen vergroten, zoals de jubelton, die nog tot het einde van dit jaar geldig is. Daarnaast is de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar sinds 2021 afgeschaft.

Ook de Starterslening draagt bij aan de sterke stijging van het aantal hypotheekaanvragen onder huizenkopers tot 35 jaar. Deze wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in meer dan driekwart van de gemeenten aangeboden. In een aantal gemeenten waar deze lening wordt aangeboden is sprake van een significante toename van het aantal hypotheekaanvragen. Het aantal jonge huizenkopers dat een Starterslening afsluit, groeit snel: in 2021 met 37% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Geen opwaartse trend

Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker, ziet daarnaast dat het percentage waarmee gemiddeld wordt overboden voor het eerst sinds lange tijd is afgenomen. Hij vindt het echter nog te vroeg om te kunnen spreken van een opwaartse trend. “Het blijft cruciaal dat starters een steuntje in de rug krijgen bij het kopen van een woning”, waarschuwt hij.

Dit alleen al omdat het gemiddelde hypotheekbedrag van starters begin dit jaar € 318.000 euro bedroeg, een stijging van 10% ten opzichte van een jaar eerder.

Luiten benadrukt dat bestaande maatregelen – zoals de opkoopbescherming, de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers en financiële steun van gemeenten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning – niet voldoende zijn om een doorbraak te bereiken. “Het is van groot belang dat er extra mogelijkheden komen om in te stromen op de woningmarkt of de doorstroming te stimuleren.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/aantal-starters-op-woningmarkt-groeit-met-17/