Kenniscentrum: funderingsschade loopt snel op door droge zomer

funderingsschade

Funderingsschade aan woningen loopt snel op door de langdurige droge zomerperiode. Dat schrijft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Het centrum wil actie van het Rijk, gemeenten en waterschappen, maar ook van makelaars.

Door de droogte daalt de grondwaterstand en dat heeft gevolgen voor bejaarde woningen. Het KCAF krijgt momenteel dagelijks schademeldingen van huizenbezitters binnen. Inmiddels zijn er al uit 250 gemeenten meldingen gekomen. Vooral in het zuiden en oosten lijken de problemen groot, zegt KCAF-directeur Frank van Lier. Hij verwacht een verdere toename omdat lage waterstanden bodemdaling versterken. “De schade door bodemdaling treedt vaak pas later op, in het najaar”, vertelt hij in het AD.

Vooral woningen met een fundering van houten palen (gebouwd voor 1970) lopen risico. De huizen die daarna zijn gebouwd, staan meestal op betonnen palen of een ondiepe stalen fundering. Ook bij ondiepe funderingen kan verzakking plaatsvinden.

Schade door verzakking en scheuren aan huizen als gevolg van lage waterstanden zijn voor rekening van de huiseigenaar zelf. Veel woningbezitters realiseren zich dat niet, zo geeft het KCAF aan. De kosten lopen al snel op van €50.000 tot €100.000. En op vergoedingen van hun verzekeraar hoeven huiseigenaren niet te rekenen.

‘Bodemdaling geen onvoorzien risico’

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de schade die door bodemdaling aan huizen ontstaat, niet verzekerd is. Dit omdat het geen onvoorzien risico is, zegt een woordvoerder in het AD. Bodemdaling is in Nederland een bekend fenomeen. “En als je het zou willen verzekeren, zouden daar heel hoge premies tegenover moeten staan.”

Het KCAF heeft een coalitie gevormd met het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis, Aedes en en de Nederlandse Vereniging van Banken om de problematiek in Den Haag onder de aandacht te brengen. De coalitie heeft het Rijk eerder al gevraagd om een landelijk funderingsfonds voor gedupeerden. In het regeerakkoord is het tegengaan van funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling opgenomen.

Tot nu toe is er echter weinig ondernomen, zegt het KCAF. Het centrum wil actie van het Rijk, gemeenten en waterschappen, maar ziet ook een rol voor andere betrokkenen, zoals makelaars. Zij moeten bij een verkoop wijzen op de gevaren van funderingsschade. Met het nieuwe model taxatierapport is hierin een stap gezet, daarin is een funderingsrisicorapport een verplicht onderdeel, aldus KCAF.

Vergelijkbare situatie in 2018

De situatie is vergelijkbaar met die in 2018, toen er eveneens een warme zomer was met nauwelijks regen. De daling van de grondwaterstand die toen is ingezet gaat verder. In de onderstaande afbeelding is te zien waar het aantal meldingen van schade aan woningen door droogte in Nederland na 2018 is toegenomen.

Lees verder onder de afbeelding:

Inmiddels daalt de grondwaterstand wekelijks met 10 centimeter, geeft het KCAF aan. Bebouwing rond grote rivieren loopt extra gevaar. Naast een gebrek aan regen is daar ook het lage waterpeil van de rivier van invloed op de grondwaterstand.

In het voorjaar waarschuwde het kenniscentrum al dat 1 miljoen woningen in Nederland te maken kunnen krijgen met funderingsschade. De schade bedraagt tussen de €60 en €100 miljard.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/kenniscentrum-funderingsschade-loopt-op-door-droge-zomer/