ABN Amro: in 2023 prijsdaling verwacht

prijsdaling

ABN Amro heeft haar ramingen voor de woningmarkt bijgesteld. Vanwege de hoge energieprijzen, de dalende koopkracht en de gestegen hypotheekrente verwacht de bank in 2023 niet langer een prijsstijging, maar een prijsdaling van 2,5%.

ABN Amro ziet een kentering op de woningmarkt. Het aantal woningaankopen daalt, er staan meer woningen te koop en alles wijst er volgens economen van de bank op dat de huizenprijzen – na jaren van ongekende prijsstijgingen – volgend jaar gaan dalen.

Door de hoge energieprijzen, de dalende koopkracht en de gestegen hypotheekrente verslechtert het sentiment op de woningmarkt en komen transacties lastiger tot stand. De bank verwacht daarom dat de huizenprijzen volgend jaar gemiddeld met 2,5% gaan dalen. ABN Amro heeft de ramingen gepubliceerd in de nieuwste editie van haar Woningmarktmonitor.In de vorige Woningmarktmonitor werd nog een stijging van 2,5% verwacht.

Tekst gaat verder onder infographic

Minder woningen verkocht

Doordat de huizenprijzen zich sneller aanpassen aan de veranderde economische omstandigheden, kunnen woningverkopen naar verwachting doorgaan. Daardoor zal het aantal verkochte huizen minder dalen dan eerder verwacht. ABN Amro gaat er vanuit dat het aantal verkochte huizen dit jaar met 15% daalt. In juli werd een daling van 17,5% verwacht. Volgend jaar daalt het aantal verkochte huizen naar verwachting met 1%, in plaats van de eerder verwachte 2,5%.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bewerking: ABN Amro

Het aantal verkochte woningen neemt al langer af. Voorheen kwam dit vooral door het gebrek aan te koop staande huizen. Inmiddels neemt het aanbod juist toe. De hogere energie- en voedselprijzen en de stijgende hypotheekrente zorgen er echter voor dat  minder mensen en huis kopen.

Tekst gaat verder onder grafiek


Overwinning in slepende hypotheekzaak

ABN Amro boekte deze week een belangrijke overwinning in een al tien jaar lopende strijd over het tarief voor zogeheten euriborhypotheken. Dat meldt het Financieele Dagblad. Een groep klanten meende dat de bank jarenlang te veel rente in rekening had gebracht. Maar volgens het Gerechtshof Den Haag stond ABN Amro in zijn recht.

De uitspraak van het hof van heeft gevolgen voor de naar schatting duizend klanten die eerder niet in zijn gegaan op een schikking met ABN Amro. Zij hebben nu geen recht meer op een schadevergoeding.


Verwachting hypotheekrente

ABN Amro gaat ervan uit dat de hypotheekrente de komende tijd nog kan stijgen, maar dat de piek in zicht komt en dat volgend jaar mogelijk een lichte daling volgt. De centrale banken zullen hun monetair beleid naar verwachting verder verkrappen. De bank houdt er rekening mee dat de Europese Centrale Bank (ECB) het rentetarief in de komende maanden verhoogt naar 2% en vervolgens langere tijd aan dat tarief vasthoudt. Enkele maanden terug lag het percentage nog op -0,5. Het hogere tarief zal de economische groei omlaag drukken, waardoor de inflatie zal afzwakken. Zodra dit gebeurt, komt er een eind aan de stijging van de rente. Een grote neerwaartse bijstelling zit er echter niet in, ook niet van de hypotheekrente

Onzekerheid

De prijsgroei in de vier grote steden kalft nog sneller af dan erbuiten; de huizenmarkt reageert hier relatief sterk op conjunctuurschommelingen, stelt ABN Amro in de Woningmarktmonitor.

ABN Amro spreekt wel van grote onzekerheid. Aanpassingen van de Nibud-leennormen, de kostengrens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en de schenkingsvrijstelling kunnen nog tot verschuivingen leiden rondom de jaarwisseling. Verder kan een tegenvallend aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen er voor zorgen dat de doorstroming stokt. Dan kunnen er uiteindelijk minder bestaande woningen verkocht worden.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/abn-amro-in-2023-prijsdaling-verwacht/