Hypotheekbranche sluit convenant over delen brondata

brondata

Meer dan 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt hebben het convenant Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata ondertekend. Doel van het convenant is om uiterlijk 1 januari 2025 in ieder geval één hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata.

Ook moet het convenant het gebruik van brondata in de keten versnellen. Hiermee verbetert de klantreis van de hypotheekaanvrager en verminderen documentstromen en wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om een hypotheekaanvraag te doorlopen.

Het convenant is ondertekend door: geldverstrekkers, consumentenorganisaties, adviesketens, adviseurs, leveranciers van CRM- en adviessoftware, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Hypotheken Data Netwerk (HDN), servicers, serviceproviders en consumentendataleveranciers.

Gebruik brondata blijft achter

Voor het aanvragen en accepteren van een hypotheek zijn veel gegevens van de consument nodig. Vaak leveren consumenten deze aan via verschillende documenten. Het is efficiënter, sneller en betrouwbaarder als zij de gegevens vanuit de bron aanleveren waar de gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld bij het UWV of MijnOverheid). Toch blijft het gebruik van brondata sterk achter bij de verwachtingen. Daarom hebben de meer dan 40 partijen het convenant ondertekend. Het doel van het convenant is om uiterlijk 1 januari 2025, in ieder geval, een hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata. Voorwaarde is dat dit is toegestaan binnen wet- en regelgeving en het eigen interne beleid van de diverse belanghebbenden.

Onderdeel van de afspraken is onder meer dat:

  • de hypotheekketen gebruik maakt van digitale brondata;
  • partijen gebruik van brondata technisch mogelijk maken;
  • adviesketens het gebruik van brondata als voorkeursroute aangeven bij adviseurs.

‘Concrete afspraken in convenant’

“Op het delen van data ligt al jaren de focus. En er zijn grote stappen gezet met de Inkomensbepaling Loondienst en het beschikbaar maken van gegevens van bijvoorbeeld het Kadaster, de Kamer van Koophandel en MijnOverheid”, vertelt Reinier van der Heijden, directeur HDN.

“Mensen vinden real time duidelijkheid, betrouwbaar advies en een snelle afhandeling belangrijk. Om dit voor elkaar te krijgen, is het delen van brondata de sleutel. NHG accepteert al een hypotheek op basis van alleen brondata, voor zover is toegestaan binnen wet- en regelgeving. Met het convenant willen we de krachten binnen de keten bundelen om sneller meer stappen te kunnen zetten. Elke partij heeft hierin zijn eigen rol en acties te doen en hier zijn in het convenant concrete afspraken over gemaakt. Ik vind het geweldig dat zoveel organisaties met het ondertekenen van het convenant zich aan deze afspraken hebben geconformeerd.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/hypotheekbranche-sluit-convenant-over-delen-brondata/