Rechter veegt Haagse ban op woningsplitsen van tafel

woningsplitsen

Het Haagse verbod op woningsplitsen houdt geen stand. De rechter floot de gemeente onlangs terug in een zaak die was aangespannen door projectontwikkelaar 070 Vastgoed.

Eigenaar Martijn Lentze van 070 Vastgoed zegt tegenover AD.nl dat hij blij is met het vonnis en niet alleen uit eigen belang. “Ik denk echt dat dit goed is voor de stad. Wij kopen panden op die in slechte staat verkeren en maken daar superleuke appartementen van. Zo voegen we broodnodige woningen toe en verduurzamen we de bestaande bouw. Daar komt anders weinig van terecht.”

De Haagse ban op woningsplitsen kwam er in 2019 om dezelfde reden als het Haagse verbod op verkamering. Het stadsbestuur en de politiek wilden de kwetsbare wijken in de stad beschermen tegen nog meer drukte en leefbaarheidsproblemen. Ook hoopten ze de beleggers terug te dringen die de woningprijzen zouden opdrijven.

Eerder dit jaar floot de rechtbank Den Haag al terug over haar stadsbrede verbod op verkamering. En nu gaat ook het verbod op woningsplitsen deels de prullenmand in. In beide gevallen om dezelfde reden: de gemeente heeft volgens de rechtbank niet aangetoond dat er in de stad een noodzaak is om in te grijpen in het hogere woningsegment (boven de € 310.000). En dus kunnen er boven die grens weer woningen vertimmerd worden.

Regels woningsplitsing en verkamering aanpassen

Tim de Boer van de Haagse Stadspartij is verrast door de nieuwe Haagse tegenslag bij de rechter. “Dit is wel even schrikken”, verzucht hij. Volgens De Boer zou Den Haag er goed aan doen om verkamering en woningsplitsing anders te reguleren: “Door te kijken naar de gewenste grootte van kamers en gesplitste woningen. En door een maximum per straat of wijk te overwegen. Neem Maastricht. Daar moeten tussen twee studentenhuizen zeker drie niet verkamerde woningen staan.” Eerder deze maand pleitte Rabobank er al voor de regels van het splitsen en verkameren aan te passen.

Lentze is het roerend met de Boer eens. “De gemeente moet veel specifieker kijken naar de behoefte per wijk. Heeft een Haagse wijk veel grote woningen, dan mogen er wel wat kleinere bij. En andersom natuurlijk.”

Den Haag denkt dat de juridische uitspraak maar beperkt gevolgen zal hebben. Volgens de gemeente heeft de zaak alleen gevolgen voor Haagse woningen die tussen begin 2020 en medio 2021 zonder vergunning zijn gesplitst en waartegen handhavingszaken lopen. Die komen waarschijnlijk te vervallen.

Woningsplitsen is dé oplossing voor ouderen om thuis te kunnen blijven wonen. Zo luidt de stelling, waarover in Vastgoed 9 weer vier makelaars hun mening geven. Eens of oneens? Stem op de poll! Neem nu een proefabonnement en lees de uitkomst

VVD Rotterdam: woningsplitsen per wijk beoordelen

Ook in Rotterdam is er behoefte aan andere regelgeving omtrent woningsplitsen. Erik Verweij, raadslid van de Rotterdamse VVD, vindt de manier waarop woningvorming in Rotterdam wordt beperkt, het probleem van de woningnood niet helpt maar onnodig in stand houdt. Nu de rechtbank in Den Haag de gemeente Den Haag in die halsstarrigheid op de vingers heeft getikt, vraagt Verweij in een brief aan bouwwethouder Zeegers (D66) of ook zij bereid is deze beperkingen te versoepelen. En aan de gemeenteraad: om daar druk op uit te oefenen, zodat via wijzigingen in de Verordening het makkelijker wordt om meer mensen in Rotterdam een kans te geven op een passende woning.

“Splitsen van bestaande woningen in meerdere kleinere woningen was in Den Haag alleen in een paar buitenwijken toegestaan met een vergunning. De Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een stadsbrede beperking van het splitsen van woningen niet rechtmatig is. Er moet specifieker per wijk onderbouwd worden dat de beperkingen omtrent het splitsen noodzakelijk is. In Rotterdam hebben we ook een stadsbrede vergunningplicht met beperkingen en voorwaarden voor het splitsen (of: vormen) van meerdere woningen uit een bestaande woning’’, licht Verweij toe.

De kleinste woning moet na splitsing tenminste een gebruiksoppervlakte hebben van 50 vierkante meter, en in sommige wijken zelfs 85 vierkante meter. “In een tijd van hoge woningnood en een tekort aan locaties voor nieuwbouw, is dat mogelijk een probleem”, aldus Verweij. “Het vormen van meerdere woningen uit één bestaande woning, zorgt er namelijk voor dat méér mensen een kans hebben op een woning in Rotterdam.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/rechter-veegt-ban-op-woningsplitsen-in-den-haag-van-tafel/