Helpdesk: verduurzaming financieren, dit zijn de mogelijkheden

verduurzaming financieren

Lastige praktijkproblemen, wie kent ze niet? Onze Vastgoed-helpdesk geeft antwoord. Deze keer: wat zijn de mogelijkheden om verduurzaming van een woning te financieren.

Tekst: Geert Hilferink en Harrie-Jan van Nunen


Casus: Ondanks het recent aangekondigde energieplafond loont het nog steeds om de woning te verduurzamen. De terugverdientermijn van de investering was niet eerder zo kort. Consumenten willen verduurzamen. Aanbieders willen vergroenen. Wat zijn de mogelijkheden?


Het financieren van verduurzamingsmaatregelen kan op verschillende manieren. De meest voor de hand liggende is het verhogen van de huidige hypotheek. Sommige aanbieders bieden een zogenaamde duurzaamheidshypotheek aan. Dit is een apart leningdeel waarmee de verduurzamingsmaatregelen gefinancierd kunnen worden tegen een substantieel lagere rente!

Steeds meer hypotheekaanbieders geven een rentekorting wanneer de woning een energiezuinig(er) label krijgt of heeft. Deze korting geldt dan over de gehele hypotheek. Om hiervoor in aanmerking te komen is het overleggen van een nieuw energielabel vaak verplicht.

Ruimere leennormen voor energiezuinige woning

Als er sprake is van een energiezuinige woning of er worden energiebesparende voorzieningen gefinancierd, dan mag meer geleend worden op het inkomen. Heeft de woning een geldig energielabel van ten minste A++ (afgegeven voor 1 januari 2015), of een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6 (afgegeven voor 1 januari 2021) of een geldig energielabel A+++ (afgegeven na 1 januari 2021), dan mag er  € 9.000 meer geleend worden op het inkomen. Iedere woning gebouwd na 2011 voldoet aan deze norm.

Heeft de woning een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, of een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar, dan bedraagt de extra leencapaciteit € 15.000. En voor een Nul-op-de-Meter-woning, waarvoor een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar, zelfs € 25.000.

Voldoet de woning niet aan deze normen, dan mag de investering in energiebesparende voorzieningen tot een bedrag van maximaal € 9.000 buiten de inkomenstoets worden gehouden.

Lees ook: Meer subsidie voor warmtepomp, zonneboiler en isolatie koopwoning

Hypotheek verhogen mag zonder advies

Bemiddelt een financieel adviseur in een hypotheek zonder daarbij te adviseren (execution only), dan moet vooraf getoetst worden of de consument hiervoor geschikt is. Dit gebeurt met een kennis- en ervaringstoets. Om verduurzaming van de woning aantrekkelijker te maken is een kennis- en ervaringstoets niet nodig wanneer sprake is van een verhoging van de hypotheek voor de financiering van energiebesparende voorzieningen.

Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo mag de aanvullende lening maximaal € 25.000 bedragen en moet deze worden afgesloten binnen vijf jaar na afsluiten van de eerste hypotheek. Ook moet de lening worden afgesloten bij dezelfde geldverstrekker. Sommige banken bieden bestaande klanten de mogelijkheid om hun hypotheek te verhogen zonder inschakeling van een adviseur.

Voordelen van een persoonlijke lening

Een goed alternatief voor het financieren van de woning kan een persoonlijke lening zijn. De rente is weliswaar hoger dan bij een hypotheek, maar het voordeel van een persoonlijke lening is dat de aanvrager niet te maken krijgt met extra bijkomende kosten, zoals taxatie-, notaris en bemiddelingskosten. Bij een aflossing binnen vijftien jaar is een persoonlijke lening vaak goedkoper dan een hypotheek. Een persoonlijke lening biedt daarnaast ook nog mogelijkheden als een hypotheek niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen overwaarde is.

Er zijn kredietaanbieders die zich richten op verduurzaming. Zij bieden een substantieel lagere rente dan reguliere aanbieders. De rente van een persoonlijke lening is, net als bij een hypotheek, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voor 2023 is de verwachting dat de leennormen fors dalen

Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds kunnen huiseigenaren ook tegen een lage rente lenen voor geselecteerde energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. De persoonlijke lening bedraagt maximaal € 25.000. Voor een Zeer energiezuinig Pakket kan maximaal € 50.000 geleend worden, voor Zeer Energiezuinig Pakket + (Nul op de meter) maximaal € 65.000.

Voor zonnepanelen (incl. batterij) geldt dat maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen. De leennormen voor de Energiebespaarlening zijn gelijk aan een reguliere persoonlijke lening.

SVn Duurzaamheidslening

Als de gemeente waarin de aanvrager woont deelneemt, kan via SVn een Duurzaamheidslening worden aangevraagd, ook tegen een lage(re) rente. De lening bedraagt maximaal € 25.000. De looptijd voor leningen vanaf € 7.500 is maximaal vijftien jaar, daaronder maximaal tien jaar. Daarnaast kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen.

Energiebespaarhypotheek

Valt de woning in een Proeftuin Aardgasvrije Wijken of een gemeentelijke wijkaanpak en komt de woningbezitter niet in aanmerking voor een reguliere hypotheek, dan kan een Energiebespaarhypotheek worden aangevraagd. Deze lening met bijzondere voorwaarden wordt verstrekt als tweede hypotheek achter de bestaande eerste hypotheek bij een andere bank.

Het bijzondere aan deze hypotheek is dat de maandlasten zijn afgestemd op de financiële draagkracht van de aanvrager en dat er aan het eind van de looptijd geen restschuld is. Als bij de aanvraag van de lening onvoldoende draagkracht is, betaalt de klant gedurende de gehele looptijd geen rente en de eerste drie jaren ook geen aflossingen. Die aflossing wordt gefinancierd uit een tweede, door het Nationaal Warmtefonds beschikbaar gestelde lening, de zogeheten Combinatielening. Voor het aanvragen van een Energiebespaarhypotheek is het inschakelen van een financieel adviseur verplicht.

Eindejaarstip!

Ieder jaar worden de nieuwe maximale leennormen vastgesteld. Voor 2023 is de verwachting dat deze normen fors dalen. Dat betekent dat woningbezitters die nu wel een hypotheek kunnen krijgen, deze volgend jaar mogelijk niet krijgen. Zijn er verduurzamingsplannen maar nog geen concrete planning, dan kan dit jaar nog wel de verhoging van de hypotheek geregeld worden. Let op! Niet de datum van passeren of de datum van aanvragen is bepalend, het gaat om het moment waarop de bank de aanvraag definitief goedkeurt en een bindend kredietaanbod verstrekt. Daarna is de aanbieding een aantal maanden geldig. Bij voldoende overwaarde kan het geld worden gestald op een spaarrekening, anders in een verbouwdepot bij de bank. Deze heeft vaak een maximale looptijd tot 24 maanden.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Harrie-Jan van Nunen, MFP van VCN HypotheekService

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/helpdesk-verduurzaming-financieren-dit-zijn-de-mogelijkheden/