Algemeen

Amsterdam scherpt regels woningleegstand aan

Leegstand

De gemeente Amsterdam heeft de regels rond woningleegstand aangescherpt. Wie als professionele verhuurder leegstand niet op tijd meldt, kan een boete van €9.000 krijgen. Leegstaande woningen zijn in tijden van woningkrapte niet uit te leggen, vindt de gemeente.

Nieuwe regels in de leegstandverordening van de hoofdstad moeten er voor zorgen dat een leegstaand huis weer snel bewoning krijgt. Professionele verhuurders moeten binnen zes maanden een melding doen van leegstand, anders kunnen ze een boete krijgen van €9.000. Voor particuliere verhuurders is die boete €4.500. De gemeente kan naast de boete ook een dwangsom opleggen om de melding van leegstand af te dwingen.

Gemeente kan huurprijs bepalen

Een huurwoning die geschikt is voor bewoning, moet binnen twee maanden een nieuwe bewoner hebben. De gemeente kan eventueel ook bepalen wat een marktconforme huurprijs is waarvoor de eigenaar de woning kan verhuren.

Verder moeten eigenaren woningen die op termijn gesloopt of ingrijpend verbouwd worden, ook tijdelijk gaan verhuren. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat er woonruimte is voor mensen die dringend een woning nodig hebben.

Leegstand is het gemeentebestuur al langer een doorn in het oog. In tijden van woningkrapte is het niet acceptabel dat huizen leeg staan omdat bijvoorbeeld de huren te hoog zijn of eigenaren te lang wachten met verbouwingen of renovaties, zei wethouder Jacob Wedemeijer (Wonen) afgelopen voorjaar. Het stadsbestuur hoopt dat ook de zelfbewoningsplicht leegstand helpt tegengaan.

Woningleegstand in Nederland 2,4%

In Nederland stond eind vorig jaar 2,4% van alle woningen leeg, wat neerkomt op 187.000 huizen. Leegstand komt veel voor in dichtbevolkte steden. In de 15 gemeenten met de hoogste leegstand lag het aandeel leegstaande woningen tussen 4 en 6%. Bij die gemeenten gaat het onder meer om Amsterdam, Maastricht en Rotterdam.

Tijdens de pandemie liep het aantal leegstaande woningen in de hoofdstad sterk op. De doelgroep van expats, die de relatief hoge huurprijzen kon betalen, bleef lange tijd weg. Hierdoor stonden in Amsterdam in de vrije huursector vorig jaar ongeveer 4.000 woningen leeg.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/amsterdam-scherpt-regels-woningleegstand-aan/