DNB: daling huizenprijzen 3% in 2023

daling huizenprijzen

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de huizenprijzen de komende jaren zullen dalen. De toezichthouder verwacht dalingen van 3,1% in 2023 en 3,3% in 2024. De woningmarkt koelt af, kopers hebben een ruimere keuze aan woningen en de verkooptijd loopt licht op.

“Ten opzichte van een jaar geleden lagen de prijzen in oktober 2022 nog steeds bijna 8% hoger. Nu de hypotheekrente stijgt, daalt de financieringsruimte van kopers weer. In de loop van 2022 zijn de hypotheekrentes ongeveer 3 procentpunt opgelopen. Hierdoor zullen huishoudens minder kunnen bieden voor de aankoop van een huis dan in het begin van dit jaar. Ook de gestegen energieprijzen beperken het budget van huishoudens, wat in de raming een drukkend effect heeft op de groei van de huizenprijzen”, schrijft DNB in de voorspelling.

Ook dalen de overbiedingen en de hoogte daarvan. In augustus tot en met oktober van dit jaar lieten de huizenprijzen al een lichte daling zien ten opzichte van de voorafgaande maanden. DNB constateert dit in zijn Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV).

Daling

De ramingen van DNB komen vrijwel overeen met de prijsdalingen die Rabobank voor de komende twee jaar verwacht. De verwachte daling van de huizenprijzen met 3,1% in 2023 en met 3,3% in 2024 is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de juni-raming van DNB. De belangrijkste reden daarvoor is dat de hypotheekrentes verder zijn opgelopen dan verwacht, waardoor de financieringsruimte sterker is afgenomen.

DNB: “Bij de huidige verwachte renteontwikkeling daalt de financieringsruimte in de raming de komende jaren niet veel verder. De reden daarvoor is de sterke geraamde loongroei. De raming voor de huizenprijzen is echter met nog meer onzekerheid omgeven dan gewoonlijk, doordat de markt zich op dit moment rond een omslagpunt lijkt te bevinden. Zo kan een verandering van het algemene sentiment als een vliegwiel fungeren, waardoor de prijzen tijdelijk sterker kunnen dalen of stijgen dan uit de modeluitkomsten blijkt.”

Minder woninginvesteringen

De afkoeling van de woningmarkt heeft volgens de toezichthouder ook een drukkend effect op de woninginvesteringen. “Deze dalen naar verwachting met 5,1% in 2023 en met 3,7% in 2024. De dalende woningprijzen, het lagere aantal transacties en het dalende aantal bouwvergunningen liggen hieraan ten grondslag. Door de onzekerheid op de woningmarkt, hogere rente en stijgende bouwkosten is het lastiger om projecten van de grond te krijgen. Ook de recente uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot zorgt naar verwachting voor een daling in het aantal vergunningen volgend jaar.”

Onzekerheid vanwege oorlog

DNB gaat voor de Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten uit van een stabilserende economische groei van 0,8% in 2023. De afkoeling wordt veroorzaakt door de hoge inflatie en de lagere groei van de wereldhandel. Na 2023 trekt de economie naar verwachting weer aan, met in 2024 een bbp-groei met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%). Vanwege de onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne heeft de toezichthouder een alternatief scenario opgesteld. Daarin blijven energieprijzen langer hoog, bij een lagere groei van de wereldhandel. In het alternatieve scenario zijn de effecten op de woningmarkt niet opnieuw berekend.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/dnb-daling-huizenprijzen-3-in-2023/