Prijzen dalen op maandbasis, jaar-op-jaar nog wel stijging

cijfers CBS Kadaster

De prijsstijging van bestaande koopwoningen is in november verder afgevlakt. De huizenprijzen lagen nog steeds 4,9% hoger dan een jaar eerder, maar dat is wel de laagste prijssprong in zes jaar. Vergeleken met de maand oktober van dit jaar daalden de prijzen zelfs met 1%.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over de verkooprijzen van bestaande particuliere koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoinng was in november € 423.000. Eind oktober was dat nog € 428.000.

De prijzen bereikten in augustus van dit jaar een voorlopig hoogtepunt. Sindsdien is de prijsindex van maand op maand steeds gedaald. Tot augustus liepen de prijzen sinds een dieptepunt in juni 2013 alleen maar op. Afgelopen november waren huizen gemiddeld nog 95% duurder dan toen.

Tekst gaat verder onder grafiek

Het CBS en het Kadaster vermelden die cijfers met enige terughoudendheid. De vaak gehanteerde gemiddelde verkoopprijs is volgens de twee instanties te gevoelig voor uitschieters. In een bepaalde regio kan bijvoorbeeld net een aantal miljoenenwoningen zijn verkocht. Daardoor zou de gemiddelde verkoopprijs plotseling flink kunnen oplopen.

CBS en het Kadaster verwijzen daarom zelf liever naar hun eigen prijsindex. Daarin zijn niet alleen recente verkoopprijzen verwerkt, maar ook de waardeontwikkeling op langere termijn.

Tekst gaat verder onder grafiek

Ook het aantal woningverkopen vertoonde het afgelopen jaar een dalende lijn. Het Kadaster heeft in november 15.146 woningtransacties geregistreerd. Dat is bijna 6% minder dan een jaar eerder. In totaal werden er in de eerste 11 maanden van 2022 171.767 woningen verkocht, ruim 16% minder dan in dezelfde periode van 2021.

Lees ook: ‘DNB verwacht prijsdaling 3% in 2023’

De stijging van de hypotheekrente is een van de oorzaken van de omslag op de woningmarkt. Het lenen van geld voor de aankoop van een woning werd het afgelopen jaar veel duurder. De gemiddelde hypotheekrente was begin december 2021 zo’n 1,5%. Twaalf maanden later is dat omhooggeschoten naar 4,7%.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/prijzen-dalen-op-maandbasis-jaar-op-jaar-nog-wel-stijging/