Algemeen

Hypotheekmarkt in 2022 laat volgens HDN duidelijke omslag zien

hypotheekmarkt in 2022

De hypotheekmarkt in 2022 laat volgens Hypotheken Data Netwerk een duidelijke omslag zien: de vereniging registreerde 7,3% minder hypotheekaanvragen dan in 2021.

HDN registreerde vorig jaar 521.433 aanvragen voor een hypotheek, tegenover 562.655 in 2021. Oversluiters pakten in het eerste kwartaal van 2022 nog hun kans, maar de stijgende rente had vanaf het tweede kwartaal een remmend effect. De niet-kopersmarkt liet een aanzienlijke krimp van -11% zien van 297.200 aanvragen in 2021 naar 264.470 in 2022. In de kopersmarkt bleef de krimp beperkt tot 3%, ondanks de scherpe daling van het aantal aanvragen voor het kopen van een woning van ruim 20% in het laatste kwartaal van het jaar.

Hypotheekmarkt in 2022: krimp kopersmarkt blijft beperkt

Er werden 256.963 hypotheken aangevraagd voor het aanschaffen van een woning. Dit betekent een daling van de kopersmarkt met 3,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gemiddelde hypotheekbedrag dat door huizenkopers is aangevraagd, bleef met € 343.600 nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De gemiddelde woningwaarde steeg met 4,4% naar € 468.200.

Hoewel het effect van de rentestijgingen op de kopersmarkt beperkt lijkt, ziet HDN met name in het laatste kwartaal van 2022 een terugval van 20,5% in het aantal aanvragen: van 66.200 in het laatste kwartaal van 2021 naar 52.600 in het laatste kwartaal van 2022.

Diezelfde beweging is te zien bij de gemiddelde woningwaarde en het gemiddelde hypotheekbedrag. Eind 2022 (Q4) lag de woningwaarde met € 432.800 ruim € 35.000 onder het jaargemiddelde en zo’n 3,5% lager dan in 2021 Q4. Het gemiddelde hypotheekbedrag lag in het vierde kwartaal van 2022 met € 315.400 bijna € 30.000 onder het jaargemiddelde en ruim 12% lager dan in 2021 Q4.

Leestip: Wat gaat de hypotheekmarkt in 2023 doen?

Starter wint terrein in 2022

Wat verder opvalt aan de hypotheekmarkt in 2022 is dat binnen de kopersmarkt starters met 40.800 aanvragen de grootste groei laten zien ten opzichte van 2021 (+12%). De meeste aanvragen waren afkomstig van opstromers. Dat zijn huizenbezitters die een nieuwe woning kochten die een hogere marktwaarde had dan de woning die ze bezaten. Zij waren goed voor in totaal 62.600 aanvragen, bijna een kwart van de totale kopersmarkt. In de niet-kopersmarkt nam de verbouwer de koppositie over van de oversluiter: in 2022 deden zij 96.300 aanvragen, tegenover 89.800 van oversluiters.

Energielabel wordt veel vaker aangegeven

Van de in totaal 521.433 hypotheekaanvragen in 2022 werd bij 44,2% een energielabel opgegeven. Dat is een stijging van 16,9% ten opzichte van 2021. Ook werd er veel vaker voor gekozen om energiebesparende maatregelen mee te financieren, namelijk bij 11,2% van de aanvragen tegenover 8% in 2021. Kopers die een label D of lager opgeven, kiezen verhoudingsgewijs vaker voor verduurzamen. Bij 19,5% van deze aanvragen werd gebruikgemaakt van de optie om energiebesparende maatregelen mee te financieren, tegenover 11% gemiddeld.

Bij 11,4% van de aanvragen in de niet-kopersmarkt werden energiebesparende maatregelen meegefinancierd. Dit is een toename van 53,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het betekent volgens HDN ook dat niet-kopers meer verduurzamen dan kopers.

Bekijk het jaaroverzicht van HDN

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/hypotheekmarkt-in-2022-na-jaren-van-records-daalt-het-aantal-hypotheekaanvragen/