Banken staan ondanks kritiek NRVT nog achter de desktoptaxatie

desktoptaxatie

De discussie over het gebruik van hybride taxatiemodellen bij de waardebepaling van een woning – zoals de desktoptaxatie van Calcasa – laait weer op na een kritisch rapport van de NRVT. Maar volgens De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de betrouwbaarheid van de desktoptaxatie niet in het geding.

In het rapport stelt het register-instituut dat desktoptaxatierapporten onvolledig zijn en niet voldoen aan de regelgeving. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) hield de audit in 2022 bij 25 register-taxateurs. Taxateurs die de desktoptaxatie oftewel hybride taxatie gebruiken, schenden de regels en wachten mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen, zo waarschuwt het instituut waar ruim 6.000 taxateurs bij zijn aangesloten.

Punten van kritiek van de NRVT

Bij de desktoptaxatie gaat het geregeld mis, stelt de NRVT. Uit het onderzoek blijkt dat de noodzakelijke lokale bekendheid van de taxateur met het taxatieobject niet wordt aangetoond. Ook waren uitvalcriteria voor appartementen niet toegepast en bleken referentieanalyses niet helder beargumenteerd. Verder ontbrak de dossiervorming, misten de opdrachtbevestigingen en de ondertekening of naam van de betrokken register-taxateur.

De NRVT stelt: “Deze desktoptaxatiemethode stelt de register-taxateur niet in staat zich te conformeren aan de NRVT-regelgeving. Door onvoldoende te kunnen rechercheren, analyseren en waarderen, worden de beginselen van zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit niet nageleefd. Volledig computergestuurde modelwaarderingen kunnen bij taxaties als hulpmiddel dienen, maar door de desktoptaxatie blijkt de register-taxateur niet aan essentiële richtlijnen te kunnen voldoen.”

In oktober vorig jaar paste de NRVT de regels al aan, nadat de stichting door de ACM op de vingers was getikt.

Calcasa: desktoptaxatie volgens NRVT wel betrouwbaar

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de NHG blijven bij hun mening dat de desktoptaxatie een betrouwbare en waardevolle methode is om een woning (hybride) te taxeren. NHG werkt sinds juli vorig jaar met de hybride taxatie. Consumentenbelang staat hierbij centraal, schrijft NHG op haar site.

Calcasa sluit zich aan bij de NVB en verwijst naar het bericht van de NRVT waarin het aangeeft dat ze de accountantsverklaring van Calcasa hebben opgevraagd en laten beoordelen door KPMG. “De strekking van de accountantsverklaring van de door Calcasa ingehuurde accountant is volgens KPMG dat Calcasa inderdaad dusdanige beheersdoelstellingen en onderliggende beheersmaatregelen heeft ingericht dat deze in opzet, bestaan en werking borgen dat het gehanteerde model bij alle door Calcasa afgegeven modelwaarden ten behoeve van het doel tenminste aan de door NRVT gestelde eisen van robuustheid voldoen.”

Algemeen directeur van Calcasa Tijs Pellemans: “Wij zijn blij dat NRVT onderschrijft dat de Desktop Taxaties nauwkeurig en betrouwbaar zijn. De consument wordt dus voorzien van een betrouwbaar, snel en efficiënt taxatieproduct dat ook een nauwkeurige woningwaarde levert. We zien de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet.”

Reacties brancheorganisaties

De NVM beraadt zich op consequenties als een aangesloten register-taxateur zich aantoonbaar niet conformeert aan de kwaliteitsstandaarden en -regels bij deze taxatievorm. Vastgoedpro roept alle partijen op om alleen producten te gebruiken die geaccepteerd worden door de gehele markt. VBO vindt dat de reactie van de NRVT op het rapport te wensen overlaat.

Hertoetsing voor taxateurs

De NRVT neemt voor de zomer desktoptaxaties opnieuw onder de loep. De taxateurs die zijn onderzocht, krijgen een hertoetsing en worden voor de tuchtrechter gedaagd als opnieuw tekortkomingen worden geconstateerd. Ook gaat het register-instituut de komende maanden handhaven.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/banken-staan-ondanks-kritiek-nrvt-nog-steeds-achter-de-desktoptaxatie/