Algemeen

Funda Index: groei koopvertrouwen zet door

Funda Index: groei koopvertrouwen zet door

De Funda Index noteerde voor het tweede kwartaal op rij een stijging van het koopvertrouwen; dit kwam bijna zeven procentpunt hoger uit dan in het vierde kwartaal van 2022. Voor het eerst in lange tijd leidde dit ook tot een toename in koopintentie en koopgedrag.

Ondanks de aanhoudende schaarste aan woningen en de stijgende rente zijn toekomstige kopers positiever gestemd. Hierbij speelt naast de dalende huizenprijzen onder andere het groeiende vertrouwen op een groter woningaanbod in de toekomst een rol. Het gemiddelde aantal aanvragen voor informatie en bezichtigingen nam toe van 9 in het voorgaande kwartaal naar 11 in het eerste kwartaal van 2023.

Verkopers verwachten verdere prijsdaling

Aan de verkoopkant lijkt juist de daling van vertrouwen licht door te zetten. Eigenaren verwachten dat de toekomstige woningmarkt minder gunstig zal zijn voor verkoop, door een verdere daling van de huizenprijzen. Zij spelen hierop in door hun woning met een reële vraagprijs in de markt te zetten.

Makelaarsland meldde eerder deze week na een eigen enquête dat 83% van de ondervraagden een (verdere) daling van de prijzen verwacht.

Geschikte woning vinden is lastig

Het vinden van een geschikte woning die aan alle primaire wensen voldoet, wordt echter steeds lastiger. Dit blijkt niet altijd om een mismatch in prijs te gaan, maar vaker om de behoefte aan een ander soort woning, bijvoorbeeld een kleinere of levensloopbestendige woning.

Starters weer actiever

Ook starters zien weer kansen. Midden vorig jaar was duidelijk een afname te zien van starters die in de markt waren voor een koopwoning. Dankzij de dalende huizenprijzen is de activiteit van de starter nu weer op het niveau van het tweede kwartaal 2022.

‘Woningmarkt wordt aantrekkelijker’

Voor de komende maanden verwachten respondenten dat de woningmarkt aantrekkelijker wordt voor kopers. De groep die verwacht dat de markt over zes maanden gunstig is om te kopen, is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgekomen op 33%, versus het huidige koopvertrouwen van 20%.

Aan de verkoopkant is het vertrouwen over zes maanden een stuk lager. Het huidige verkoopvertrouwen ligt op 40%, slechts 25% van de respondenten denkt dat het over zes maanden een goede tijd is om te verkopen.

Belangrijkste indicaties per index

Vertrouwen: Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers, stijgt met 6,9 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal en met 31 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Het vertrouwen dat de woningmarkt over zes maanden gunstiger is voor kopers neemt eveneens toe.

Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor verkoop, daalt met 2,6 procentpunt ten opzichte van vorige kwartaal en met 28,1 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

Intentie: De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 9,5 procentpunt hoger dan vorig kwartaal en 1,7 procentpunt hoger dan het eerste kwartaal vorig jaar. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 3,6 procentpunt toe ten opzichte van vorig kwartaal en ligt 13,2 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.

Gedrag: Het aantal contactaanvragen van consumenten via Funda met de makelaar ligt het eerste kwartaal 7,8 procentpunt hoger dan vorig kwartaal en 22,4 procentpunt lager ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/funda-index-groei-koopvertrouwen-zet-door/