Algemeen

Woningen uit fabriek beperkt toepasbaar bij nieuwbouw

woningen uit de fabriek

Kant-en-klare woningen bouwen is goedkoper en sneller dan reguliere bouw, maar kan lang niet altijd worden toegepast. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Industrieel bouwen is geschikt voor 15% van de nieuwbouw.

Industriële bouw is sneller en goedkoper dan reguliere bouw. Omdat er de komende jaren zoveel extra woningen nodig zijn, kan de bouw van kant-en-klare woningen een oplossing zijn. Bouwbedrijven spelen hierop in. Zo schrijft bouwbedrijf Van Wijnen in een persbericht en in een artikel in het AD dat fabrieksbouw de oplossing is voor tijdelijke en permanente woningen. Door in de fabriek gebouwde woningen op de bouwplaats in elkaar te zetten, kan in een jaar tijd een straat worden neergezet, zegt het bouwbedrijf.

Volgens het EIB is het echter lang niet altijd mogelijk om industriële bouw toe te passen bij nieuwbouw. Bij projecten tot 20 woningen en bij hoogbouw (meer dan vijf lagen) laat het zich technisch of financieel niet goed toepassen, schrijft het instituut. Industrieel bouwen werkt met een beperkte set aan ontwerpmogelijkheden. De woonvoorkeuren van toekomstige bewoners of de stedenbouwkundige eisen stellen vaak hogere eisen aan het ontwerp.

Hiermee blijft de helft van de nieuwbouwwoningen al buiten bereik. Bij 34% van de woningen kan fabrieksbouw niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Uiteindelijk blijft een potentieel van 15% van de nieuwbouwwoningen over.

Woningen uit de fabriek wel sneller en goedkoper

Het instituut onderschrijft dat industrieel bouwen sneller gaat en goedkoper is. Op arbeidskosten kan met fabrieksbouw tot 35% worden bespaard. Op een bouw van 80.000 nieuwbouwwoningen op jaarbasis zijn hierdoor volgens het EIB 5.500 fte’s minder nodig. Bij een industriële woning is de bouwtijd gemiddeld een jaar korter dan bij een reguliere woning. Tegenover de lagere arbeidskosten staan hogere kapitaallasten van een fabriekshal met machines.

Fabrieksmatige bouw kan wel geschikt zijn voor tijdelijke woningen, zegt het EIB. Omdat het daarbij om verplaatsbare woningen gaat, waarvoor modulaire industriële bouw zich goed leent. Op dit moment worden zo’n 2.500 tijdelijke woningen in de fabriek gebouwd. Voor de industriële bouw is dat een stimulans, aldus het EIB.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/woningen-uit-fabriek-beperkt-toepasbaar-bij-nieuwbouw/