Algemeen

Pararius: huuraanbod verschraalt, aantal reacties op woningen explodeert

Pararius: huuraanbod verschraalt, aantal reacties op woningen explodeert

Na de kopersmarkt dreigt nu de huurdersmarkt op slot te gaan. Het aantal aanvragen dat binnenkomt op een beschikbare huurwoning is de afgelopen jaren verviervoudigd. Met name in de grote steden is de druk op de vrije sector huurmarkt hard toegenomen. Woningplatform Pararius wijt dit aan de recente overheidsmaatregelen.

Pararius vergeleek de eerste kwartalen van 2021, 2022 en 2023. In het eerste kwartaal van dit jaar ontvingen huurwoningen in de vrije sector via het woningplatform gemiddeld 33 reacties van geïnteresseerde woningzoekenden. Dat is ruim vier keer zoveel als twee jaar geleden, toen er in het eerste kwartaal gemiddeld 8 reacties per vrijgekomen huurwoning binnenkwamen.

Het aantal reacties bij appartementen is in twee jaar tijd gestegen met 475%, van gemiddeld 8 naar 38 reacties. Voor eengezinswoningen constateerde het platform een ruime verdubbeling van 7 naar 15 reacties.

Prijsklasse tot € 1500 meest in trek

De toename van het gemiddelde aantal reacties over de afgelopen twee jaar was procentueel het grootst in de prijsklasse tussen € 1.000 en € 1.500 per maand. Het aantal reacties steeg in dit segment met 442%. In de prijsklasse boven € 1.500 per maand groeide het aantal reacties met 387% in twee jaar tijd. Vrije sector huurwoningen tot € 1.000 per maand zagen een toename van 218% per woning en ontvingen in absolute aantallen de meeste reacties tot gemiddeld 46 reacties per woning.

Makelaar Niek Verra van VERRA Makelaars uit Den Haag beaamt deze grote interesse van huurwoningzoekers. “Zo’n vier jaar geleden was het nog zoeken naar huurders en werd er soms korting gegeven op de huurprijs. De laatste twee jaar daarentegen is het aantal reacties op vrijgekomen huurwoningen onder de € 1.500 per maand gigantisch gestegen. De telefoon staat dan roodgloeiend en soms moeten we 200 telefoontjes beantwoorden.”

Grote steden

Het stijgende aantal reacties van geïnteresseerden per woning vertoont nagenoeg hetzelfde patroon in de vijf grootste steden van Nederland. In alle vijf de grote steden is er in het eerste kwartaal van dit jaar een significante afname van het aantal vrijgekomen huurwoningen zichtbaar ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Een beschikbare huurwoning in bijvoorbeeld Amsterdam kan nu rekenen op zes keer zoveel animo.

Tekst loopt door onder de afbeelding

woningen die vrijkwamen voor nieuwe huurders in de G5

Bezorgdheid neemt toe

Pararius uit – opnieuw – haar ongenoegen over de recente overheidsmaatregelen die de verhuur van woningen in de vrije sector bemoeilijken: invoering van de WOZ-cap in het woningwaarderingsstelsel (WWS), het opkoopverbod en de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers, fiscale hervormingen box 3, de Wet goed verhuurderschap en het verbod op tijdelijke huurcontracten.

Daarbij komt nog de regulering van de middenhuur via de Wet betaalbare huur. Met deze maatregel hoopt de minister excessieve huurprijzen te voorkomen en de huurder te beschermen. Maar onder internationale organisaties en vastgoedexperts neemt de bezorgdheid toe, aldus het woningplatform.

Flexibele schil

Jasper de Groot, directeur van Pararius, waarschuwt dat het nog verder reguleren van de huurmarkt nadelig zal uitpakken voor de zogeheten flexibele schil op de Nederlandse woningmarkt, omdat verhuur onrendabel wordt en verhuurders zich genoodzaakt zien hun huurwoningen te verkopen.

“Slechts 3,1% van de huurwoningen in de vrije sector in Nederland wordt verhuurd voor meer dan € 1.000 per maand. Toch beoogt de minister om ook dit schaarse aanbod over te hevelen naar grote sociale woningvoorraad. De Jonge wil een einde maken aan hoge huren, maar vergeet daarbij dat het om het kleinste gedeelte van de woningvoorraad gaat waar de vraag enorm is.”

Samenstelling Nederlandse woningvoorraad

 

De opeenstapeling van maatregelen leidt ertoe dat vooral in de grote steden steeds meer verhuurders afstand doen van hun huurwoningen, aldus Pararius. Makelaar Verra: “Een klein aantal huiseigenaren kiest ervoor om te verduurzamen en zo boven de 187 punten in het woningwaarderingsstelsel (WWS) uit te komen, maar niet iedereen heeft dat geld om te investeren in de woning.” De Groot en Verra zijn van mening dat er gekeken moet worden naar een veel evenwichtigere aanpak met oog voor de symbiose tussen huurder en verhuurder.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/pararius-huuraanbod-verschraalt-aantal-reacties-op-woningen-explodeert/