Algemeen

Onverwachte interne verkiezingen bij NVM leiden tot onrust

Sven Heinen

Sven Heinen heeft zich – vlak voor de verkiezingen bij de NVM op 6 juni – onverwacht kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de vakgroep Wonen. Dat meldt Vastgoed Journaal. Zittend voorzitter Lana Gerssen is verrast. De kandidatuur van Heinen zorgt voor onrust binnen de NVM.

Kort voordat Lana Gerssen zou worden herkozen, werpt Sven Heinen zich op als tegenkandidaat voor het voorzitterschap van de vakgroep Wonen. Hij heeft de steun van een kritische achterban en staat op gespannen voet met de zittende voorzitter. Algemeen voorzitter Peter Brussel maant de leden volgens Vastgoed Journaal in een interne mail tot rust. De NVM heeft nog niet gereageerd op de kandidaatstelling van Heinen.

Bij de NVM worden zittende vakgroepvoorzitters normaliter zonder veel reuring herkozen voor een tweede termijn. Ditmaal niet. Kort voor de verkiezingen op 6 juni heeft de Amsterdamse makelaar Sven Heinen zich via een filmpje opgeworpen als kandidaat voor het voorzitterschap van de vakgroep Wonen. Daarmee steekt hij zittend voorzitter Lana Gerssen naar de kroon. Hij wil de NVM hervormen. De makelaarsvereniging is ondemocratisch en behartigt niet meer het belang van de leden, meent hij.

Artikel gaat verder onder de video

Sven Heinen: hoog tijd voor verandering

Het is nog niet eerder voorgekomen dat iemand zich opwerpt als kandidaat voor de vakgroep Wonen. De gangbare praktijk is dat er een voorzitter wordt benoemd, waarna er in de ledenvergadering over wordt gestemd. Hoewel in de statuten van de NVM staat dat iedereen zich kandidaat kan stellen, zorgt het feit dat er nu iemand is die van die mogelijkheid gebruikmaakt, voor veel commotie. Heinen vindt het hoog tijd voor verandering. De NVM is volgens hem in eerste instantie een bedrijf geworden dat gericht is op winst, dan een vereniging die vanuit het belang van de leden functioneert.

Het belangrijkste speerpunt voor Heinen is dat leden – met name woningmakelaars verenigd in de vakgroep Wonen – te weinig te zeggen hebben. Hij noemt daarbij als voorbeeld de invoering van de Fundahypotheek.

Lana Gerssen: kandidatuur Heinen verrassend

Door de plotselinge kandidatuur van Heinen lopen de gemoederen binnen de NVM hoog op. Heinen krijgt namelijk steun van een groep makelaars die al jaren tegen het NVM-bestuur schoppen. Zij hebben zich verenigd in stichting De Bezorgde NVM-makelaars (BNVM) en informeren buiten de NVM om de leden via eigen nieuwsbrieven.

Zittend voorzitter Lana Gerssen zegt tegenover Vastgoed Journaal verrast te zijn over de kandidatuur van Heinen, omdat er een procedure bestaat voor herbenoeming en er geen vacature open stond. Zij is daarom ‘minder blij’ met de manier waarop Heinen de verkiezingen aanvliegt.


NVM staakt verzet tegen komst nieuwe aandeelhouder funda

Enkele weken geleden maakte de NVM ook bekend dat ze op zoek gaat naar een nieuwe aandeelhouder voor funda. ‘Geselecteerde geïnteresseerde partijen’ worden uitgenodigd een bod te doen op een deel van de aandelen in de woningwebsite.

De komst van een nieuwe aandeelhouder moet minderheidsaandeelhouders die zogeheten certificaten van aandelen in funda bezitten, de kans geven hun deel van de website te verkopen. Zij kunnen straks verkopen tegen de ‘reële waarde’, zo meldt de makelaarsvereniging.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/sven-heinen-stelt-zich-kandidaat-onverwachte-interne-verkiezingen-bij-nvm/