Algemeen

Amsterdam scherpt hoogbouwbeleid aan

hoogbouw

Amsterdam gaat het beleid rond hoogbouw aanscherpen. In een nieuwe visie staan concretere regels waar hoogbouw mag in de hoofdstad en aan welke eisen gebouwen moeten voldoen.

“Hoogbouw is een goede oplossing omdat we veel woningen nodig hebben”, zegt wethouder ruimtelijke ordening Reinier van Dantzig tegen Stadszaken. “Tegelijk willen we dit op een handige manier doen: alleen waar het goed past, waar mensen snel met het OV kunnen komen en met oog voor beschermde stadsgezichten en ons groen.”

In de hoogbouwvisie van 2023, die de vorige visie uit 2011 vervangt, schetst de gemeente vier situaties waarin hoogbouw wel of juist niet kan. Gebieden rond OV-knooppunten en sommige oevers aan het IJ zijn zeker geschikt voor hoogbouw. Ook voor het havengebied ziet de gemeente mogelijkheden.

Uitgesloten zijn beschermde stadsgezichten. Dat zijn onder meer de 17e eeuwse grachtengordel die sinds 2010 op de lijst van Werelderfgoed staat en het historische centrum van Weesp. Daarin mogen geen veranderingen van aanzicht komen.

Soms of nee, tenzij

Twee categorieën daar tussenin zijn ‘soms geschikt’: daaronder vallen nieuwere stadsdelen zoals Nieuw-West, Zuid-Oost en Buitenveldert. Daar is vaak al hoogbouw aanwezig en nieuwe hoge gebouwen kunnen worden ingepast. ‘Nee, tenzij’ geldt voor de stad binnen de ring, het gebied ten zuiden van het IJ, IJburg, Zeeburgereiland, exclusief de Westkant van het eiland, de Van Hasseltzone in Noord, Weesp en Driemond.

Nieuw is verder dat hoogbouw moet voldoen aan een aantal uitgangspunten. Het moet bijvoorbeeld fijn wonen of werken zijn in een gebouw. Dat moet ook bijdragen aan de levendigheid van de openbare ruimte, aan kwaliteitseisen voldoen en passen bij de stadse omgeving. Het stadsbestuur wil ook dat gebouwen zo worden gebouwd dat er later aanpassingen gedaan kunnen worden, zoals het samenvoegen van kleinere woningen tot grotere. De vernieuwde visie moet bijdragen aan de Amsterdamse ambitie om jaarlijks 7.500 nieuwe woningen te bouwen.

Meer hoogbouw in Utrechtse Heuvelrug

In Utrechtse Heuvelrug besloot de gemeenteraad vorige week dat er meer hoogbouw moet komen. Een voorstel van SGP, D66 en Open om dat streven in de nieuwe omgevingsvisie aan te scherpen werd aangenomen. Een meerderheid van de raad denkt dat de bouw van zes lagen of zelfs meer het dorpse karakter niet hoeft aan te tasten. Het gebied rond station Driebergen-Zeist, rond militair terrein in Doorn en de voormalige jeugdgevangenis in Overberg zijn volgens de partijen geschikte locaties voor hoogbouw.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/amsterdam-scherpt-hoogbouwbeleid-aan/