Algemeen

Groei woningvoorraad stokt, minste huizen erbij in Drenthe en Limburg

Woningvoorraad

In 2023 kwamen er ruim 50.000 nieuwe woningen bij, en daarmee is een eind gekomen aan de groei van de woningvoorraad in de afgelopen jaren. Vooral in Limburg en Drenthe kwamen er dit jaar minder huizen bij.

Nog steeds groeit de woningvoorraad, maar die groei neemt dit jaar wel af, blijkt uit een analyse van VVE-beheerder Parel Beheer van gegevens van het CBS.

Nederland telt op dit moment ruim 8 miljoen woningen. Dit jaar kwamen er van januari tot en met augustus 50.960 huizen bij. Dat is een afname van de groei van vorig jaar, toen er in de eerste acht maanden nog 52.093 nieuwe woningen bijkwamen. Van 2019 tot en met 2022 was er jaarlijks een toename van de voorraad te zien.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Meeste woningen erbij in Flevoland

Tussen de provincies zijn er flinke verschillen, geven de onderzoekers aan. Ze berekenden de woningvoorraad per 100.000 inwoners. In Nederland als geheel kwamen er gemiddeld 285 woningen bij per 100.000 inwoners. De provincie Flevoland zat ruim boven dat gemiddelde: daar lag dat aantal op 410 woningen per 100.000 inwoners (in totaal 1.825 extra woningen). Ook Zuid-Holland scoorde bovengemiddeld met 355 woningen per 100.000 inwoners.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

woningvoorraad

In de provincies Limburg en Drenthe nam de woningvoorraad juist aanzienlijk minder toe. Zo zat Limburg met een toename van 167 woningen per 100.000 mensen ruim onder het Nederlandse gemiddelde. Ook in Drenthe was dat het geval, daar bedroeg de groei 180 woningen per 100.000 inwoners.

Toename door nieuwbouw

De woningvoorraad is vooral toegenomen door de bouw van nieuwbouwwoningen. Van de ruim 50.000 woningen die er in Nederland bijkwamen, gaat het bij 47.393 huizen om nieuwbouw. Van de 285 woningen die er per 100.000 inwoners bij kwamen, gaat het bij 266 huizen om een nieuwbouwwoning.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

woningvoorraad

Als het gaat om nieuwbouw, is in Flevoland de meeste groei te zien. Van de 410 woningen die er per 100.000 mensen bijkwamen, ging het in 375 van de gevallen om nieuwbouw. Het laagste aantal nieuwbouwwoningen telde Limburg. Daar zijn 154 van de 167 woningen die er per 100.000 inwoners bijkwamen, nieuwbouwwoningen.

Eerder deze maand werd bekend dat de verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal is gehalveerd. Dat komt onder meer door de stijgende hypotheekrente.

Minder woningen gesloopt

Naast nieuwbouw is er ook een toename van de woningvoorraad door onder andere woningsplitsing, verbouwingen of (het uitblijven van) sloop. Wat opvalt, is dat dit jaar 3,4% minder woningen zijn gesloopt dan vorig jaar.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er ruim 18% minder woningen onttrokken aan de voorraad. Dat kan gaan om minder sloop, maar ook om het minder vaak veranderen van een functie van een woonhuis naar ander gebruik.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/groei-woningvoorraad-stokt-minste-huizen-erbij-in-drenthe-en-limburg/