Algemeen

De Jonge zoekt meer grootschalige woningbouwlocaties

grootschalige woningbouwlocaties

Demissinoair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat op zoek naar nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Alleen bouwen op kleine en middelgrote locaties levert volgens De Jonge niet genoeg woningen op om aan de vraag naar woningen te voldoen.

De minister wil daarom, naast maatregelen om binnen de bestaande gebieden meer te bouwen, ook nieuwe gebieden aanwijzen. Ook wil hij met ‘extra regie’ zorgen dat de potentie van de zeventien al bestaande zogeheten NOVEX-gebieden, die zijn aangewezen als  grootschalige woningbouwlocaties, beter wordt benut. Dat schrijft De Jonge in een brief waarin hij de Tweede Kamer bijpraat over de voortgang van de aanpak Grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties.

Demissionair minister Hugo de Jonge voor Wonen – Foto: Rijksoverheid/Martijn Beekman

“Ook als we er in slagen meer grip op onze groei te krijgen, zal er toch nog steeds fors meer gebouwd moeten worden om de bevolkingsgroei aan te kunnen”, schrijft De Jonge. “Daarvoor zijn meer locaties voor grootschalige woningbouw nodig. Op de huidige 17 grootschalige woningbouwlocaties is ook na 2030 nog een flinke uitbreiding mogelijk, daarnaast zullen we in het komende jaar nieuwe locaties voor grootschalige woningbouw aan moeten wijzen. Daarvoor kijken we nadrukkelijk ook naar het oosten, het noorden en het zuiden. We zullen heel Nederland moeten benutten en heel Nederland recht moeten doen.”

De Jonge stelt dat er ook na 2030 ongeveer een miljoen woningen bij moeten komen om ook dan aan de groeiende vraag te voldoen. Hij wil daarom het liefst locaties vinden waar tenminste 3.000 woningen kunnen worden gebouwd.

Lees ook: ‘centraal ingekochte flexwoningen blijven in opslag liggen’


‘Straatje erbij’ kan in drie provincies ruim 113.000 woningen opleveren

Kleinschalig bouwen aan randen van steden en dorpen kan een flinke bijdrage leveren aan het realiseren van de woningbouwopgave. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het EIB onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar VRO onder valt, de potentie van het bouwen van het zogenoemde ‘straatje erbij’ aan de randen van steden en dorpen.

In de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland kunnen zo in theorie respectievelijk 21.880, 58.500 en 32.650 woningen worden gebouw. Bij dit aantal is nog niet in beeld is gebracht wat er in de praktijk mogelijk is.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/de-jonge-zoekt-meer-grootschalige-woningbouwlocaties/