Algemeen

Aantal woningbouwprojecten zonder vergunning van start

woningbouwprojecten Brabant

In Noord-Brabant mag een aantal woningbouwprojecten waarbij tijdens de bouw maar een klein beetje stikstof wordt uitgestoten, toch van start terwijl er geen vergunning is afgegeven. Dat heeft het provinciebestuur besloten.

De provincie Noord-Brabant hanteert sinds maart 2022 een vergunningenslot voor projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura-2000 gebieden. Onder voorwaarden mogen sommige projecten nu dus toch doorgaan. Twee dingen zijn daarbij belangrijk. Tijdens de bouw van een project mag er maar weinig stikstofuitstoot zijn. En als het project af is, mag het gebruik ervan niet leiden tot extra stikstofuitstoot.

Als ecologisch onderzoek vooraf deze twee voorwaarden bevestigt, kan een bouwproject zonder vergunning van start gaan. Met deze voorwaarden kan er bijvoorbeeld geen nieuwe weg worden aangelegd.

Natuurkwaliteit verslechterd

De vergunningenstop van de provincie Noord-Brabant was het gevolg van een onderzoek naar de staat van Natura-2000 gebieden. Dat onderzoek naar natuurkwaliteit moet iedere provincie doen. Uit de zogeheten natuurdoelanalyse bleek dat de kwaliteit van de natuur was verslechterd. Daarom heeft de provincie ingegrepen, schrijft Omroep Brabant.

Doordat er geen vergunningen worden afgegeven zijn projecten op het gebied van onder meer infrastructuur, woningbouw en duurzaamheid helemaal stopgezet. Daar komt nu dus verandering in. Voor hoeveel projecten dit gevolgen gaat hebben, weet de provincie niet, maar de bouw van een brug en een hotel kunnen nu misschien doorgaan.

Lees ook: ‘Woningbouwers willen meer subsidie voor nieuwbouw’

Tijdelijk en beperkt

De mogelijkheid om bepaalde projecten vergunningsvrij te verklaren vloeit voort uit een uitspraak van de Raad van State van afgelopen zomer. De raad besloot dat het megaproject Porthos, de de bouw van CO2-opslag bij Rotterdam, zonder vergunning door mag gaan. De RvS oordeelde dat de stikstof die vrijkomt bij de bouw lijk geen grote gevolgen heeft voor de omliggende natuur en bovendien tijdelijk en beperkt is.

Voor het provinciebestuur in Den Bosch was deze uitspraak aanleiding om te kijken of er ook in Brabant mogelijkheden waren om projecten doorgang te laten vinden zonder natuurvergunning. De regel gaat per direct in.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/woningbouwprojecten-brabant-zonder-vergunning-van-start/