Algemeen

Aantal verhuizingen in Nederland: stabilisatie na jarenlange daling

verhuizingen in Nederland

In 2023 verhuisden 1,73 miljoen Nederlanders, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van 2022. Dit lijkt de dalende trend die sinds 2017 gaande was enigszins te stabiliseren, meldt het CBS. Dit komt vooral door een toename van verhuizingen in Nederland onder jongeren van 17 tot 22 jaar.

Hoewel er in 2023 meer mensen verhuisden, blijft dit aantal relatief laag vergeleken met het recordjaar 2017, toen 1,88 miljoen mensen van woning wisselden. Tussen 2009 en 2013 was het aantal verhuizingen in Nederland het laagst: jaarlijks minder dan 1,5 miljoen.

In de tweede helft van de jaren negentig was het verhuispercentage het hoogst, met ongeveer 11 procent van de bevolking die van woning wisselde. Het dieptepunt lag volgens het CBS in 2013, toen slechts 8,8 procent verhuisde. In 2023 lag dit percentage op 9,7 procent. Door de bevolkingsgroei van 2,5 miljoen mensen tussen 1995 en 2024 daalde het aantal verhuisde mensen minder snel dan het percentage verhuisde mensen.

Leeftijd speelt een grote rol bij verhuizingen

Verhuizingen hangen vaak samen met belangrijke levensgebeurtenissen die de woonwensen veranderen, zoals het verlaten van het ouderlijk huis, een nieuwe baan na de studie, gezinsuitbreiding, of de keuze om kleiner te gaan wonen. Deze gebeurtenissen komen vooral voor tussen de 18 en 35 jaar, waardoor deze groep vaker verhuist dan gemiddeld.

In 2023 verhuisde meer dan een kwart van de 25-jarigen, voornamelijk om het ouderlijk huis te verlaten, samen te gaan wonen of vanwege een nieuwe baan elders. Minder dan 5 procent van de 60-jarigen verhuisde, aangezien deze groep minder veranderingen in hun levensloop doormaakt.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Stijging bij verhuizende 90-plussers

Tussen 1995 en 2023 verhuisden 60- tot 90-jarigen minder vaak, waarschijnlijk doordat zij langer zelfstandig blijven wonen. Het percentage verhuizende 90-plussers nam echter toe, omdat deze groep op latere leeftijd naar zorginstellingen verhuist.

Sinds 2017 verhuisden steeds minder mensen in bijna alle leeftijdsgroepen, vooral minderjarige kinderen. In 2023 verhuisden bijna een kwart minder kinderen dan in 2017. Jongvolwassenen (17 tot 22 jaar) verhuisden ook steeds minder van 2017 tot 2022. Na 2022 is dit veranderd, met een duidelijke toename in 2023, mogelijk door de herinvoering van de basisbeurs in het studiejaar 2023-2024, waarbij studenten ingeschreven moeten staan op een ander adres dan hun ouders om de hogere beurs voor uitwonenden te ontvangen.

Verschillen tussen alleenstaanden en gezinnen

In 2023 verhuisden alleenstaanden jonger dan 40 jaar 6 procent meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande 40-plussers en kinderloze stellen verhuisden ongeveer even vaak als in 2022. Gezinnen met kinderen verhuisden echter minder vaak dan in het voorgaande jaar.

Lees ook: 900.000 mensen willen verhuizen, maar vinden geen woning

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/aantal-verhuizingen-in-nederland-stabilisatie-na-jarenlange-daling/