NRVT past regels hybride taxatie aan na waarschuwing ACM

hybride taxatie

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) past de regels aan voor hybride taxaties. Zo moeten leveranciers beter kunnen aantonen dat hun online rekenmodellen betrouwbaar zijn. NRVT deed de aanpassing nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop wees dat er voldoende keus moet zijn in kwalitatief goede en betaalbare taxaties.

Bij de hybride of desktoptaxatie is er een online schatting van de waarde van een woning, waarna een taxateur checkt of het online rekenmodel de juiste waarde oplevert. Sinds 2021 is dit hybride taxeren in sommige gevallen toegestaan.

ACM: signalen over risico’s hybride taxatie

De Autoriteit Consument en Markt kreeg echter signalen uit de markt dat er risico’s waren voor de concurrentie die voortkwamen uit de regels rond hybride taxeren. De consument moet voldoende keus hebben in betaalbare en kwalitatief goede taxaties, is de stelling van de ACM.

Het NRVT is daarop aangesproken en heeft de regels op drie punten aangepast:

  • Ook bij appartementen is hybride taxatie mogelijk als er voldoende actuele informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld van de Vereniging van Eigenaren van het appartement.
  • Leveranciers van de online modellen die voor hybride taxatie worden toegepast moeten met een accountantsverklaring kunnen aantonen dat hun model betrouwbaar is en nauwkeurig is toe te passen.
  • Taxateurs moeten op grond van Europese regels kunnen aantonen, dat ze voldoende kennis hebben over en ervaring met de locatie waar ze taxeren. Dat kan door in de regio te wonen, maar straks ook omdat ze op een andere manier ervaring met het gebied hebben.

Door de richtlijnen van de European Banking Authority (EBA) is het sinds 30 juni 2021 niet meer mogelijk voor bancaire hypotheekverstrekkers om alleen – dus zonder taxateur – gebruik te maken van modelwaarderingen waarmee een geautomatiseerd rapport wordt opgesteld. NVM, Vastgoedpro en VBO kwamen hierop met een alternatief, het taxatiemodel Bureauwaardering, dat door NRVT werd goedgekeurd.

Rechtszaak rond desktoptaxatie Calcasa

De desktoptaxatie heeft al veel stof doen opwaaien, onder meer door een rechtszaak die Calcasa aanspande tegen VBO Makelaars. De branchevereniging riep leden op om de desktoptaxatie van Calcasa niet te gebruiken, omdat deze niet zou voldoen aan de regels van de NRVT en de EBA. De rechter oordeelde dat VBO deze stelling niet voldoende kon onderbouwen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nrvt-past-regels-hybride-taxatie-aan-na-waarschuwing-acm/