Drukte bij notaris en hypotheekverstrekker door verdwijnen jubelton

jubelton

Notarissen en hypotheekverstrekkers zien rijke Nederlanders nog snel de zogeheten jubelton overmaken naar hun kinderen. Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om de belastingvrije €106.671 te schenken voor de aankoop van een woning of afbetaling van een hypotheek. De schenkingsvrijstelling gaat volgend jaar fors omlaag.

Verschillende notarissen zeggen dat klanten nog snel gebruikmaken van de mogelijkheid voor het schenken van de jubelton, meldt NOS. Notaris Aniel Autar in Rotterdam zegt dat hij hiervoor vier tot vijf klanten per dag over de vloer krijgt. Ook zijn er kinderen die juist vanwege de schenking nog snel een huis zoeken, geeft een andere notaris aan. “Zo van: laten we dan maar een huis kopen.”

Autar ziet grofweg drie soorten klanten: “Ten eerste mensen die gewoon ontzettend veel geld hebben. Niet alleen ouders, maar ook grootouders.” De tweede groep heeft eerder een woning gekocht voor hun kind. “Die kunnen nu alvast deels belastingvrij aan hun kind schenken.” Daarnaast zijn er nog ouders die schenken om ervoor te zorgen dat bij hun overlijden kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen.

Spreiding van de schenking

Ook De Hypotheker zegt tegen de NOS meer vragen te krijgen over de jubelton, vooral over het spreiden van de schenking. Het is namelijk ook mogelijk om niet meteen al een ton te schenken maar een kleiner bedrag. Dat kan volgend jaar nog worden aangevuld tot het maximum. Vanaf 1 januari volgend jaar gaat het belastingvrije bedrag omlaag en vanaf 2024 verdwijnt de jubelton definitief.

De jubelton is in 2013 ingevoerd om de huizenverkoop te stimuleren, toen die door de financiële crisis stil kwam te liggen. Na ruim een jaar kwam er een einde aan de regeling, maar vanaf 2017 werd deze voor langere tijd ingevoerd. De belastingvrijstelling ging toen omhoog van €53.000 naar ruim €100.000.

Jubelton onder vuur

De afgelopen jaren kwam de regeling steeds meer onder vuur te liggen. De jubelton geeft jonge huizenkopers met rijke ouders een concurrentievoordeel op leeftijdgenoten die het minder breed hebben, was de kritiek. De vorige staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief liet hierop een onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat door de jubelton de inkomensongelijkheid inderdaad toeneemt.

Hierop sprak het kabinet in 2021 in het regeerakkoord af om de jubelton te schrappen. Volledige afschaffing kan pas vanaf 2024, omdat het tijd kost de systemen van de Belastingdienst hierop af te stemmen. Zodoende komt er eerst een verlaging van de schenkingsvrijstelling naar €27.231. Dat is het bedrag dat ouders sowieso al belastingvrij aan kinderen kunnen schenken.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/drukte-bij-notaris-en-hypotheekverstrekker-door-verdwijnen-jubelton/