Algemeen

Tekort aan studentenwoningen iets minder nijpend, maar voor hoe lang?

Tekort aan studentenwoningen iets minder nijpend, maar voor hoe lang?

Het gebrek aan studentenwoningen is het afgelopen jaar iets afgenomen. Desondanks blijft de nood voor studenten die een kamer zoeken hoog. De verwachting is dat het kamertekort weer toeneemt door de herinvoering van de basisbeurs.

Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023 (LMS) van Kences. Het goede nieuws is dat het tekort aan studentenwoningen in de 20 grootste steden het afgelopen jaar is gedaald van circa 27.000 eenheden naar ruim 23.000. Dit is een kentering – die echter deels wordt veroorzaakt door de afname van het totaal aantal studenten in Nederland.

Problemen zijn er nog steeds: tussen de collegejaren ’16-’17 en ’22-’23 is het aandeel studenten dat binnen een maand een woonruimte heeft gevonden afgenomen van 39 naar 23%. Van de uitwonende studenten heeft dit studiejaar 82% na een halfjaar actief zoeken een woonruimte gevonden. In collegejaar ’16-’17 lag dit aandeel nog op 90%.

60.000 extra studentenwoningen

Een jaar geleden sloegen beleidsmakers, gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, onderwijsinstellingen en studenten de handen in één met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030. Doel is zorg te dragen voor voldoende studentenhuisvesting die aansluit bij de behoefte, in de vorm van 60.000 extra studentenwoningen in 2030.

Inmiddels wordt een derde van dat aantal gebouwd of staat op de planning. Helaas zijn er aan de andere kant ook signalen van krimp van het aantal studenteneenheden in de commerciële sector.

Piekbelasting beter opgevangen

Positief is ook dat de opvang van de piekbelasting aan het begin van het studiejaar beter geregeld is in de studentensteden. Internationale studenten worden gewaarschuwd dat ze niet moeten komen als ze geen kamer hebben, waardoor ze zorgen dat ze al een vorm van huisvesting hebben geregeld voor hun komst. Ook wordt er beter gebruikgemaakt van de huidige woningvoorraad, door bijvoorbeeld twee studenten op één kamer te huisvesten. Verder is verhuur via een hospita terug van weggeweest.

Thuiswonend

Het aandeel uitwonende Nederlandse studenten daalt al jaren. In de eerste jaren werd deze daling grotendeels veroorzaakt door de invoering van het leenstelsel. Nu dit leenstelsel is opgedoekt, lijken de tekorten op de studentenwoningmarkt een tweede oorzaak van de dalende trend te zijn.

Zo’n 47% van de in totaal 754.500 Nederlandse studenten in het hoger onderwijs woont nog thuis. Dit aandeel fluctueert per onderwijstype. Bij hbo-studenten ligt het op 61%, bij universitaire studenten op 29%. Van de studenten tot en met 22 jaar woont 59% nog thuis en van de studenten boven die leeftijd is dit 27%.

Betaalbaarheid

Velen zouden wel op kamers willen, maar kunnen niet. Voor bijna de helft van de thuiswonende studenten is betaalbaarheid de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Daarnaast geeft 20% van de thuiswonende studenten aan dat er geen woonruimte beschikbaar is.

Met de herinvoering van de basisbeurs is de verwachting dat het landelijke kamergebrek weer toeneemt. In de 20 grootste studiesteden wordt tussen collegejaren ’22-’23 en ’30-’31 een tekort verwacht dat groeit van 23.700 tot een aantal tussen de 39.600 en 56.700 woonruimten.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/tekort-aan-studentenwoningen-iets-minder-nijpend-maar-voor-hoe-lang/