Algemeen

Miljoenennota: Uitbreiding Startbouwimpuls en nieuwe ronde Woningbouwimpuls

Er komt een nieuwe ronde van de Woningbouwimpuls en een uitbreiding van de Startbouwimpuls. Dat werd op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Voor bouwprojecten die door veranderde economische omstandigheden en geldgebrek dreigen te moeten stoppen, kan een beroep gedaan worden op de Startbouwimpuls. Het budget, dat al ruimschoots overtekend is door gemeenten, wordt verhoogd van € 250 naar € 300 miljoen, aldus de Miljoenennota die vandaag bekend werd. De helft van dat bedrag is bestemd voor betaalbare woningen.

Woningbouwimpuls

Ook werd bekend dat er eind 2023 een nieuwe ronde van de Woningbouwimpuls start. Gemeenten kunnen hiermee onder andere sneller starten met bouwen, of nieuwe woningen betaalbaarder maken. Voor deze zesde tranche maakt het kabinet € 300 miljoen vrij. “Een dip in de woningbouw is onvermijdelijk, maar de bouw moet op een zo hoog mogelijk tempo blijven”, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huurtoeslag, Noodfonds Energie, ISDE

Andere maatregelen op het gebied van bouwen & wonen:
– E
en stijging van de huurtoeslag met ruim € 30 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 750 miljoen voor vrij. Deze toeslag moet 1,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen extra steun geven in dure tijden.
– Mensen die niet in staat zijn hun energierekening te betalen, kunnen tot en met maart 2024 weer een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie.
– In 2024 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uitgebreid. Deze subsidie is o.a. bedoeld voor verduurzaming van de eigen woning. Nieuw is dat de subsidie nu ook kan worden aangewend voor aansluiting op een warmtenet. De andere doelen: isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en elektrische kookvoorzieningen blijven ongewijzigd.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/miljoenennota-uitbreiding-startbouwimpuls-en-nieuwe-ronde-woningbouwimpuls/